WATCHING OUT NIEUWSBRIEF - FEBRUARI 2016

Beste donateurs en sympathisanten,

De afgelopen weken vlogen wij van hot naar her om dierenwelzijn te inspecteren en trainingen te geven. Ook zijn we druk bezig met een uitbreiding van onze website. Hierbij een korte update over onze activiteiten:

Bezoek varkens- en pluimveeslachterij Duitsland


Enkele weken geleden bezochten wij een slachterij voor varkens en pluimvee in Duitsland. De opdrijfgang naar de verdover was cirkelvormig en speciaal ontworpen om de stress bij de varkens te verminderen.  Dit ontwerp kan van grote betekenis zijn voor andere slachterijen waar het opdrijven vaak gepaard gaat met veel angst en verwondingen. Lees meer Het pluimvee werd in deze slachterij levend opgehangen en verdoofd met een elektrisch waterbad. Omdat dit veel pijn en stress veroorzaakt, gaan wij samen met de slachterij op zoek naar een alternatief. Wordt vervolgd!

Eyes on Animals in Egypte


Eyes on Animals is net teruggekeerd van een kort bezoek aan Egypte. We waren benaderd door een Egyptische zakenman die onze hulp vroeg bij het verminderen van dierenleed in Egyptische slachterijen. We besloten het een kans te geven, maar constateerden al snel dat Egyptische slachterijen zo primitief zijn dat afbreken en opnieuw bouwen de enige optie is. We zullen beschikbaar blijven voor advies, mocht de Egyptische overheid besluiten om de slachterijen te  vervangen. Lees meer

Pluimveetransport in overtreding


Recent ontvingen wij van een oplettende automobilist een filmpje van een pluimveetransport van de firma Blom op de A2. Het transport miste een zeil, waardoor de kippen geen enkele bescherming hadden tegen de ijskoude wind. Om de wind te ontwijken waren de kippen helemaal achterin de containers gekropen. Verschillende kippen lagen op hun rug en sommige waren dood. We hebben de klacht doorgestuurd naar de NVWA. Lees meer

Uitbreiding website – tips voor de industrie


Tijdens ons werk worden wij vaak geconfronteerd met dierenleed als gevolg van onvoldoende (praktische) kennis. Zo worden varkens bij slachterijen regelmatig individueel opgedreven terwijl het groepsdieren zijn. Of de drijfgang is doodlopend, waardoor dieren niet verder durven te lopen en gedwongen moeten worden. Ook de inrichting van trucks schiet vaak tekort. Denk aan ernstige verwondingen door fout geconstrueerde tussenschotten, dieren die uitgedroogd zijn omdat watersystemen ongeschikt zijn, verwondingen door ongelijke vloeren. Door beter naar de dieren te kijken, kan een hoop dierenleed voorkomen worden. We zijn daarom druk bezig om al onze kennis en ervaring te documenteren op onze website onder het kopje ‘Industrie-tips’. Zo houden we de sector alert over de problemen in het veld!

Goed initiatief: pleegmoeders voor kalveren


Gelukkig zien we soms ook mooie initiatieven. Zo waren we recent op bezoek bij  kalverenhouder Jacob Beeker. Jacob koopt kalveren op van een Jersey melkveehouderij. Normaal worden deze kalveren gedood omdat ze te weinig opleveren. Maar bij Jacob krijgen de kalveren een natuurgebied om in te grazen en een ruime stal met stro. Want nog bijzonderder is: de kalveren worden verzorgd en gezoogd door pleegkoeien! Lees meer

En verder…

Zijn wij bezig om de manier waarop kippen worden gevangen te verbeteren, organiseren we een workshop voor vooruitstrevende melkveehouders, zoeken we door naar retailers die het aandurven om kalfsvriendelijke melk verkopen en zijn we actief in Turkije om het dierenleed in slachterijen te verminderen en verdoving te stimuleren. Ook hebben we de afgelopen weken meerdere trainingen gegeven aan chauffeurs, politieagenten en inspecteurs van de NVWA en RDW!


Helpt u ons om het dierenleed in slachterijen, veehouderijen en tijdens transport te verminderen? Steun ons dan met een donatie zodat wij ons inspectiewerk kunnen blijven doen!


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier