G+FBLITWYT


Watching Out - Nieuwsbrief

november 2014

Deze 'Watching Out' nieuwsbrief vervangt de nieuwsbrief die we eens per kwartaal in pdf-vorm verzonden. Met de Watching Out houden we onze donateurs en andere supporters graag op de hoogte van het werk dat we met onze teams verrichten. 

We hopen dat deze vernieuwde nieuwsbrief jullie bevalt!


Onderzoek naar het welzijn van melkkoeien

De afgelopen 3 maanden hebben teams van Eyes on Animals meer dan 6 veemarkten, 12 melkveehouderijen en verschillende slachterijen bezocht om een rapport op te stellen over de actuele situatie waarin melkkoeien in Nederland verkeren. De resultaten zijn verontrustend, maar we ontdekten ook dat er melkveehouders zijn die het goede voorbeeld geven - waarvan sommigen zelfs de kalveren bij hun moeders laten! 

Eyes on Animals heeft een rapport gepubliceerd met als titel 'Giving Milk a Good Shake - looking at better options of producing dairy'. Op 10 november besteedde Tros Radar in haar uitzending aandacht aan dit rapport.

Klik hier om het volledige rapport te lezen (in het Engels)

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het rapport

Kijk hier de uitzending van Tros Radar terug

Eyes on Animals aanwezig op de Nederlandse paardenmarkten


Van augustus tot begin november hebben teams van Eyes on Animals wederom de paardenmarkten bezocht die jaarlijks in verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden:

Bemmel, Elst, RodenZuidlaren en Hedel (klik op de links om per markt een verslag te lezen) 

Onze teams arriveren 's avonds laat om te zien hoe de eerste dieren worden uitgeladen. Vervolgens blijven ze de hele nacht en de volgende dag om te inspecteren hoe de dieren worden behandeld en om overtredingen te melden. Onze teams zijn er meestal voordat de toezichthoudende autoriteiten arriveren en blijven tot nadat zij vertrokken zijn.

Opnieuw zorgden we ervoor dat er voor de dieren water en voedsel aanwezig was en dat de dieren op een deugdelijke manier werden vastgezet. Dit jaar slaagden we er zelfs in om de autoriteiten het verbod te laten handhaven dat stelt dat paarden met gecoupeerde staart niet toegelaten mogen worden. Verschillende paarden werden om die reden van de markt verwijderd.

Alleen op deze manier kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken van het steeds maar blijven couperen van de staarten bij trekpaarden!

Opnieuw 6 Turkse slachthuizen bezocht

In oktober zijn twee teams van inspecteurs afgereisd naar Turkije: het ene team om trucks te inspecteren die de grens van de EU met Turkije oversteken, het andere team om te inspecteren bij zes slachthuizen voor runderen en schapen en daar ter plaatse aanbevelingen te doen. We werden vergezeld door een vee-arts uit Duitsland die expert is op het gebied van humane slacht. 

De omstandigheden in de slachthuizen die we bezochten waren slecht, maar de mensen die er werkten stonden gelukkig wel open voor onze aanbevelingen en voerden soms direct enkele aanpassingen door. In dialoog treden, kennis delen en praktische adviezen geven is wat nodig is om voor echte veranderingen te zorgen die het dierenleed kunnen doen afnemen. Zolang er slachthuizen bestaan, is dat het minste wat we kunnen doen! Dit type veldwerk is zonder twijfel van groot belang.

Klik hier om de verslagen te lezen van onze inspecties bij de Turkse slachthuizen.

We hebben tijdens ons verblijf in Turkije tevens een tweedaags seminar gehouden met als titel 'How to Reduce Suffering During Slaughter'. Een verslagje hiervan was al te lezen in onze Goednieuwsbrief, maar mocht je het gemist hebben, dan kun je het hier teruglezen. 

Ook inspecties bij Nederlandse slachthuizen

We zijn ook druk geweest met het bezoeken van vier grote Nederlandse varkensslachterijen en een runderslachterij om daar te zorgen voor verbeteringen. Daarbij werden we vergezeld door een onderzoeker van de Wageningen Universiteit, die vroeg of zij met ons mee mocht om de slachthuizen te adviseren. We bezochten tevens een bedrijf dat slachthuisapparatuur produceert, ook met als doel deze van advies te voorzien om dierenwelzijn te verbeteren. 

Klik op onderstaande links om meer te lezen over onze inspecties en bezoeken:

- Bezoek Vion varkensslachthuis in Groenlo

Inspectie bij varkensslachterij Compaxo

- Bijeenkomst met de eigenaren van varkensslachterij Westfort

- Werkbezoek Vion runderslachthuis Tilburg

- Bezoek aan MPS, producent van slachthuisapparatuur

Dank voor jullie steun!

Zonder jullie hulp zouden we niet in staat zijn de dieren te helpen 


Om ons werk voort te kunnen zetten, zijn alle donaties zeer welkom

Als je je wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier