WATCHING OUT NIEUWSBRIEF - SEPTEMBER 2016

Beste donateurs en vrienden,

Zonnige dagen zijn niet voor iedereen feest. Met dit weer worden er, net als op iedere andere dag, duizenden dieren op transport gezet. In een veewagen is er amper ruimte en kunnen dieren geen verkoeling opzoeken. Om de dieren tegen de extreme hitte te beschermen, heeft de brancheorganisatie Vee&Logistiek een protocol opgesteld. Maar hoeveel effect heeft dit protocol in de praktijk?


Afgelopen twee weken waren onze teams druk in de weer om het welzijn van dieren tijdens de zomerhitte te controleren. In deze nieuwsbrief een update over onze bevindingen en resultaten.

Hitteprotocol werkt onvoldoende bij slachterij VION


Op 24 augustus controleerde Eyes on Animals zo’n 15 varkenstransporten die in de wachtrij stonden voor slachterij VION in Boxtel. In verschillende trucks was de temperatuur hoger dan 35 graden. Ook waren diverse transporten te hoog beladen, werkte de ventilatoren niet en vertoonde sommige dieren ernstige tekenen van hittestress, zoals schuimbekken, braken en hijgen.

Bekijk hier videobeelden (Let op: schokkend!).

De media besteedde veel aandacht aan onze bevindingen. Zo verschenen er artikelen in Trouw, Pigbusiness, Brabants Dagblad en Nieuwsgrazer.

Op 25 augustus stond Eyes on Animals opnieuw bij de ingang van de slachterij in Boxtel. Dit keer hadden de meeste trucks 10% minder varkens geladen. De media-aandacht en de discussies nadien met de NVWA en Vee&Logistiek hadden duidelijk effect gehad. De dagen er na waren we nog twee keer te zien bij Omroep Brabant. Ook waren we  – samen met de voorzitter van brancheorganisatie Vee&Logistiek Henk Bleker – te gast bij NPO Radio1. Bleker erkende dat het hitteprotocol onvoldoende werkt en heeft beloofd deze te gaan aanpassen.

Schapen in snikkende hitte 23 uur op transport


Eind augustus heeft een team van Eyes on Animals zes schapentransporten van Nederlandse transportbedrijven gecontroleerd bij de haven van Calais (Frankrijk). De schapentransporten arriveerden midden in de nacht met de Joline boot vanuit Engeland. Veel trucks waren overbeladen; door ruimtegebrek moesten de schapen soms op elkaar staan. Ook waren er verschillende schapen aan het hoesten. Eén transport, van de firma Diepeveen, hebben we gevolgd tot aan Nederland. Hoewel een groot deel van het transport in de nacht plaats vond, ontkwamen ook deze schapen niet aan de vreselijke hitte. De laatste vijf uur van het transport was het buiten warmer dan 30°C. In totaal duurde het transport zo’n 23 uur. De schapen kwamen uit Groot--Brittannië en waren bestemd voor een halal-slachterij in Duitsland.

Bekijk hier de videobeelden.

We gaan de misstanden rapporteren bij de autoriteiten in Nederland, Duitsland en de UK.

Pluimveetransporten in de volle zon bij Nederlandse slachterij


Helaas is het hitteprotocol niet van toepassing op kippen. Afgelopen week, toen het buiten boven de 30 graden was, stond ons team daarom bij een grote kippenslachterij in Breukelen. We zagen een aantal geladen pluimveetrucks in de volle zon staan. Wel waren de daken van deze trucks omhoog gelift voor extra ventilatie. Ook leek de beladingsgraad iets lager te zijn dan normaal. Er was niemand die ons te woord kon staan over de maatregelen die genomen worden om hittestress bij kippen te voorkomen. We gaan binnenkort bellen om een afspraak te maken.

Controle bij Duitse slachterij Weidemark


Tijdens de hittegolf hebben wij samen met een journalist van Vroege Vogels een bezoek gebracht aan Weidemark, een groot slachthuis in Duitsland. Bij dit slachthuis worden ook veel Nederlandse varkens aangevoerd. Van dit slachthuis is bekend dat de wachttijden enorm kunnen oplopen. Helaas zagen we ook hier transporten die overbeladen waren. Gelukkig waren er ook transportbedrijven die wél minder varkens aan boord hadden. De bedrijfsleider van Weidemark heeft naar aanleiding van ons bezoek grote ventilatoren aangeschaft om de wachtende trucks te kunnen koelen. Ook is er toegezegd dat er een grote wachthal gebouwd gaat worden én er een extra parkeerruimte komt in de schaduw. Hierdoor zullen de varkens minder last hebben van de hitte.

Beluister hier de rapportage van Vroege Vogels.

De inspecties van Eyes on Animals waren niet zonder resultaat. Henk Bleker heeft toegezegd het hitteprotocol te gaan aanpassen, de Partij voor de Dieren heeft een Kamerdebat aangevraagd, een grote Duitse slachterij heeft verbeteringen beloofd én vele onwetende mensen zijn – via media – op de hoogte gebracht van het lot van dieren bij deze warmte. Zonder ons werk zou het lijden van vele dieren uit het zicht blijven, zonder kans op verbetering.

Blijf ons vooral steunen, zodat wij dit onmisbare werk kunnen blijven doen!


IBAN: NL73TRIO0212364219

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier