GOED NIEUWSBRIEF - FEBRUARI 2016 / 2

Beste vrienden, donateurs en sympathisanten,

Het is ons gelukt! Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de kalfjes in de melkveehouderij langer bij de moederkoe blijven. De Kamer stemde in met een motie van de Partij voor de Dieren om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen.


Een melkveehouderij waar de kalfjes in de kudde - bij de moeder - opgroeien, is sinds lange tijd één van onze speerpunten. In 2014 brachten we het onderzoeksrapport  ‘Giving milk a good shake’ uit, inspecteerden we kalverentransporten, veemarkten en melkveebedrijven, waren we te zien bij RADAR en spraken we met retailers over kalfvriendelijke melk. Ook staat er een bijeenkomst gepland om melkveehouders die het anders willen een podium te geven, innovatieve ideeën met elkaar te delen en te zorgen voor een beter welzijn van de kalveren.

In de melkveehouderij is het een standaardpraktijk om kalfjes direct na de geboorte bij de moeder weg te halen. Hierna worden kalfjes vaak in een individuele box gezet en grootgebracht met poedermelk. Dit veroorzaakt niet alleen grote stress bij kalf en moeder, maar leidt ook tot gezondheidsproblemen, zoals diarree en een verminderde weerstand. Na enkele weken verlaten de mannelijke kalfjes en een kwart van de vrouwelijke kalfjes het melkveebedrijf om te worden vetgemest door een kalverhouder. Vorige week was nog in het nieuws dat kalfjes die te licht zijn voor de kalverenhouderij vaak zonder pardon gedood worden.


Met de beslissing van de Tweede Kamer staan we mogelijk aan het begin van een grootschalige herstructurering van de melkveehouderij. Wij zetten door totdat we ons doel hebben bereikt: een melkveehouderij waar kalfjes door de moeder worden grootgebracht en de boer financieel beloond wordt voor blije en gezonde kalveren.
Blijft u ons werk steunen?

Vriendelijke groet,

Het team van Eyes on Animals


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier