Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,

Ik zag Leyla in 2015. Samen met mijn collega’s Asalet en Ellen was ik in een slachthuis niet ver van Istanbul. We hadden de mensen van het slachthuis ervan overtuigd om samen met ons in de koffiepauze het looppad schoon te maken, omdat we veel dieren hadden zien uitglijden en vallen. We waren bezig met een schep hopen mest op te ruimen toen Asalet plotseling wegliep. Ik riep hem, maar hij reageerde niet. Ik ging kijken wat zijn aandacht had getrokken en zag een ernstig gewonde koe – we gaven haar later de naam Leyla. 

Ze leefde nog en werd uit een vrachtwagen gesleept. Er zat een ketting om haar voorpoot. Asalet was zo gefocust dat hij me niet hoorde. Leyla was uitgemergeld, een van haar poten was gebroken. De blik in haar ogen sprak van vreselijke pijn en angst. Ik was zo geschokt dat ik bijna moest overgeven. Een van de werknemers van het slachthuis pakte zijn lange mes en begon haar hals open te snijden.

In Turkije worden gewonde dieren zoals Leyla niet op de boerderij geëuthanaseerd. Ze worden in vrachtwagens geduwd en naar slachthuizen gebracht. Euthanasie komt in Turkije maar zelden voor. Zelfs niet bij huisdieren zoals katten en dieren. God besluit wanneer een dier of mens sterft. De slacht is echter iets anders. Als het dier gegeten kan worden, dan mag het dier geslacht worden. Ik begreep deze redenering niet – als God bestaat zou Hij/Zij toch niet willen dat zijn schepselen zo moesten lijden?

Ik kan het beeld van Leyla en van de andere dieren die ik in Turkije geslacht heb zien worden niet meer vergeten. En ook hun kreten niet. Na mijn eerste bezoek aan een slachthuis daar heb ik drie weken lang bijna niet geslapen.

Maar dit is niet iets dat we op korte termijn kunnen veranderen. Het feit dat alle dieren gevoel hebben, dat ze willen leven en van het leven willen genieten is niet iets dat iedereen vanzelf weet. Het is iets dat je moet leren.

Wat is de oplossing? In ieder geval niet om weg te kijken, hoe heftig de beelden ook zijn. Eyes on Animals werkt wel aan die oplossing.

In 2014 organiseerden we in Istanbul onze eerste tweedaagse training voor veeartsen en werknemers van slachthuizen. Het onderwerp: hoe het lijden van dieren bij de slacht te verminderen. In 2015 hielden we opnieuw een training, deze keer in Ankara. We waren aanwezig op bijeenkomsten voor de Vlees- en Halal-sector en gaven daar informatie over dierenwelzijn. En sinds 2016 hebben we hierover contact met supermarktketens in Turkije. Ons doel? Dat de supermarkten criteria opstellen voor de slachthuizen waar zij hun vlees kopen. Alleen zo kunnen we stap voor stap een einde maken aan het vervoer van gewonde dieren. Alleen zo kunnen we zorgen dat er euthanasie en zelfs verdoving komt. En alleen zo kunnen we een einde maken aan alle andere problemen in slachthuizen.

Dit is een project met een lange weg. Er is tijd nodig om mensen te informeren, tijd om hen ervan te overtuigen dat ze het anders moeten doen, en tijd om binnen de sector het geld en de wilskracht te vinden om die veranderingen ook echt uit te voeren. Hoewel verschillende slachthuizen al concrete zaken hebben veranderd, verwacht ik toch dat het nog zo’n15 jaar zal duren voordat er in Turkije echte ingrijpende veranderingen zijn doorgevoerd. Maar als we niet nú de eerste stappen op deze lange weg zetten, zullen de dieren nog langer blijven lijden. Echte veranderingen komen voort uit voorlichting en beïnvloeding van de mentaliteit van producenten en consumenten.

Ik wil u daarom dit vragen: steun alstublieft het werk van Eyes on Animals. Alleen zo kunnen we in Turkije actief blijven om ons doel te realiseren: een drastische verbetering van de slachthuizen en minder lijden onder de dieren.

Als u een donatie overmaakt naar Eyes on Animals, zet er dan alstublieft `Turkije’ bij. Dan zien we erop toe dat uw bijdrage rechtstreeks ten goede komt aan ons werk daar.

Eyes on Animals
IBAN: NL73TRIO0212364219 | BIC: TRIONL2U
Triodos Bank, Zeist

Veel dank alvast en lieve groet,

Lesley

---
0
Kijken