WATCHING OUT NIEUWSBRIEF - FEBRUARI 2016 / 2

Beste donateurs, vrienden en sympathisanten,

Veetransport: een onderwerp waar velen van ons zich zorgen om maken. Je kunt een biologische boer zijn die zich afvraagt of zijn dieren wel goed behandeld worden zodra ze het erf verlaten. Of een veganist: voor jou geen zuivel, eieren of vlees en al hélemaal geen veetransport. Of je bent een transporteur die het zat is om collega’s de regels te zien overtreden en dieren te zien lijden voor financieel gewin. Of misschien zit jij er ergens tussenin.

Eyes on Animals kan veetransporten niet stoppen. Wat we wel kunnen, is het lijden van de dieren verminderen. We controleren en volgen veetransporten. We geven trainingen (theorie en praktijk) aan vee-chauffeurs door heel Europa. Soms op verzoek, maar we stappen ook zelf op transportbedrijven af waarvan wij denken dat ze het nodig hebben.


Trainingen gaan niet alleen over wet- en regelgeving. Nog belangrijker vinden we diergedrag. Hoe voelt een dier zich? Waarom wil het vluchten? Waarom loopt het dier niet door? Hoe kunnen we stress verminderen? En we geven praktische tips: hoe kom ik in contact met een dierenarts als ik in het buitenland ben, hoe kan ik files vermijden, hoe kan ik voorkomen dat mijn runderen vechten en hoe zorg ik ervoor dat alle dieren voldoende water krijgen? Ook de inrichting van de truck wordt besproken. We laten zien wat ongeschikte watersystemen zijn, waarschuwen voor tussenschotten waaronder dieren klem komen te zitten of ongelijke vloeren waardoor dieren vallen of zich verwonden. Via de chauffeurs komen deze problemen weer bij carrosseriebouwers terecht en kunnen ze bij de bron worden aangepakt. Het praktijkgedeelte van de training bestaat uit het op een juiste manier laden van een truck: in- en uitladen met oog voor diergedrag, voldoende strooisel, een goede beladingsdichtheid en voldoende stahoogte. Aan het begin van dit jaar heeft Hunland, één van de grootste veetransportbedrijven van Europa, gevraagd of Eyes on Animal 20 chauffeurs kon trainen in Boedapest. Een journalist van het vakblad Boerderij was erbij en heeft een korte video gemaakt. Bekijk de video hier.


Via trainingen aan chauffeurs lukt het ons om dierenwelzijn van binnenuit te verbeteren. Dank voor uw steun en vertrouwen in onze werkwijze!


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier