G+FBLITWYT


Watching Out - Nieuwsbrief

februari 2015


Update project verbetering welzijn melkkoeien 

Na de presentatie van ons rapport ‘Giving Milk a Good Shake' en onze aanwezigheid in het tv-programma Radar waar we onze zorgen over de zuivelindustrie toelichtten, hebben we niet stilgezeten. Eind november spraken we tijdens een CowSignal training waar melkveehouders uit België, Ierland, Canada en Polen aanwezig waren om te leren over ‘stressvrij veehouden’. Lees meer

We gaven ook een presentatie aan meer dan 100 Nederlandse veeartsen tijdens de KNMvD conferentie. Lees meer

In januari bezochten we een kalverslachthuis in Apeldoorn. Kalveren die hier worden geslacht zijn de ‘ongewenste’ mannelijke kalveren uit de melkveeindustrie en de vrouwelijke kalveren die niet worden gebruikt als melkkoeien. Ze worden vetgemest op vetmesterijen in Nederland. We zagen tijdens ons bezoek veel positieve dingen, maar ook verbeterpunten. Lees meer

Diezelfde maand brachten we ook een bezoek aan twee melkveehouderijen in Noord-Brabant nadat we een uitnodiging hadden ontvangen van Vetvice, een onafhankelijke groep veeartsen die melkveehouders advies geven over hoe zij bij het inrichten van hun stallen rekening kunnen houden met comfort voor de dieren, natuurlijk gedrag, en ook met hun eigen werkplezier. Bij de boeren die we bezochten speelt dierenwelzijn een belangrijke rol in het ontwerp van hun faciliteiten. 

We spraken met hen over de positieve punten, maar ook over onze aanhoudende zorgen wat betreft de huisvesting van kalveren in de melkveehouderij. We hopen dat in de toekomst meer en meer boeren kalveren de mogelijkheid zullen bieden om bij hun moeder te blijven, ten minste parttime totdat zij de natuurlijke speningsleeftijd hebben bereikt. En we hopen dat in de tussentijd ook andere verbeteringen worden doorgevoerd, zoals het huisvesten van de kalveren in groepen, het bieden van ligstro, verrijking van de leefomgeving en het bieden van voldoende ruimte om te rennen en spelen. 

Wat belangrijk is, is dat we een open dialoog blijven voeren en dat we erop vertrouwen dat alles mogelijk is zolang er de wil is om te verbeteren.

Ad hoc activiteiten

Veel van ons werk is gepland, maar soms dwingt een situatie ons om direct in actie te komen. Op 3 februari werden we erop geattendeerd dat twee vrachtwagens vol met overwegend zwangere geiten uit Nederland vaststonden bij de Turkse grens. Turkije wilde de vrachtwagens niet binnenlaten. Om te beginnen hadden de chauffeurs van de trucks de controlepost in Bulgarije overgeslagen waar zij zelf een pauze hadden moeten nemen en ook de dieren hadden moeten laten rusten. Als gevolg hiervan waren zowel de chauffeurs als de dieren te lang ononderbroken onderweg geweest toen zij arriveerden aan de Turkse grens. Een ander probleem was dat enkele van de mannelijke geiten te oud waren om Turkije in te mogen en dat de oormerken van twee van de dieren niet overeenkwamen met de Health Certificates.

Nadat we de melding ontvangen hadden, stuurden we een team naar de Turkse grens om erop toe te zien dat de chauffeurs ten minste hun best deden om de dieren die vastzaten in de trucks zo goed mogelijk te verzorgen. Ook lieten we het team bij de grensautoriteiten informeren hoe het ervoor stond. Lees meer 

De volgende dag, nadat de dieren 2,5 dag in de trucks vast hadden gestaan aan de Turkse grens, mochten de trucks eindelijk doorrijden.

We sturen een klacht naar de Nederlandse autoriteiten over het feit dat het papierwerk voor dit transport niet op orde was. Dit leidde tot onnodige vertraging van de reis. In totaal waren de zwangere geiten 6 dagen onderweg van Nederland naar Ankara. Lees meer


Positieve reacties op onze industry update

Eyes on Animals stuurt regelmatig een ‘industry update’ uit waarin we goede voorbeelden delen met de mensen met wie we contact hebben in de vee-industrie. We kregen enkele zeer positieve reacties op onze laatste industry update waarin het reduceren van stress en vechtpartijen in de wachtruimtes van varkensslachterijen centraal stond. De manager van een varkensslachthuis meldde ons dat hij direct ging experimenteren met de ‘samba balls’ die we aanbevolen als vervanging voor het gebruik van elektrische prikstokken en klappers om de dieren aan te sporen door te lopen. 

Via onze industry updates verspreiden we kennis en stimuleren we de industrie om verbeteringen door te voeren zodat dierenleed zoveel mogelijk gereduceerd kan worden. Je kunt de meest recente industry update hier lezen.


Werk in uitvoering

Samen met wetenschappers en spelers binnen de varkensslachterijsector zijn we op zoek naar een alternatief voor de huidige manieren waarop varkens worden verdoofd voordat zij geslacht worden. Wij vinden dat de huidige methodes (elektrisch verdoven en verdoven met behulp van CO2) teveel lijden bij de dieren veroorzaken. We hopen dat het ons lukt om de ontwikkeling in gang te zetten van een nieuw alternatief dat niet de hoeveelheid stress en lijden veroorzaakt die de huidige methodes veroorzaken.

Momenteel zijn we ook bezig met het treffen van voorbereidingen voor een nieuw bezoek aan Turkije in april van dit jaar. Daar zullen we opnieuw een seminar organiseren over dierenwelzijn tijdens de slacht. Ook zullen we er nieuwe slachthuizen bezoeken en terugkeren naar slachthuizen waar we eerder zijn geweest om na te gaan of zij de door ons voorgestelde verbeteringen hebben doorgevoerd. 

Begin februari hadden we een bijeenkomst met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). We legden hen uit dat we graag willen dat er actie ondernomen wordt tegen de boeren, handelaren en transporteurs die enkele maanden geleden betrokken waren bij het vervoeren van twee koeien die in slechte toestand verkeerden naar een veemarkt. 

We houden jullie op de hoogte wat betreft deze items en meer via onze nieuwsbrieven, onze website en onze Facebookpagina.

Dank voor jullie steun!

Zonder jullie hulp zouden we niet in staat zijn de dieren te helpen 


Om ons werk voort te kunnen zetten, zijn alle donaties zeer welkom

Als je je wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier