GOED NIEUWSBRIEF - NOVEMBER 2015

Beste donateur/sympathisant,

Als internationale dierenwelzijnsinspecteurs spreken wij regelmatig met mensen uit de sector. Met een goede onderbouwing, positieve blik en respectvolle omgang proberen we pluimveevangers, veetransporteurs, slachters en handelaren te enthousiasmeren dat het anders kan. We bouwen bruggen, openen ogen en bereiken zo kleine én grote verbeteringen voor de dieren.

Varkensslachterij verbetert dierenwelzijn


Afgelopen zomer bezochten wij een kleine slachterij in Oost-Nederland. We observeerden dat het opdrijven zeer veel stress veroorzaakte bij de varkens, maar ook bij de medewerker. Omdat de varkens de drijfgang niet in durfden, werd er veel geschreeuwd, geduwd, achter varkens aangerend en werd er een elektrische prikker gebruikt. De varkens waren bang de drijfgang in te gaan omdat deze doodlopend was en ze er helemaal alleen in moesten. Dit terwijl varkens groepsdieren zijn en bij elkaar willen blijven.

Eyes on Animals heeft de slachterij geadviseerd hoe de angst onder de varkens verminderd kan worden. Hier werd positief op gereageerd. De slachterij gaat nu de drijfgang aanpassen en hebben een extra medewerker ingezet. Zodra de aanpassingen gereed zijn, plannen wij een nieuw bezoek om het effect op dierenwelzijn te bekijken.

Kippen op Poolse markt beter vervoerd


In 2011 bezocht Eyes on Animals een veemarkt in Polen waar kippen in netten over de markt werden versleept. De kippen zaten verstrengeld in het net, verpletten elkaar en waren volledig in paniek. Uit de netten - waarin ook uien worden verkocht - staken vleugels, koppen of poten. We realiseerden ons dat deze ‘vervoersmethode’ alleen zou worden aangepast als het geen geld zou kosten. Daarop hebben we bij supermarkten dozen verzameld, er luchtgaten in gemaakt en er grote stickers opgeplakt met ‘Eyes on Animals’ en de tekst ‘Levende wezens, wees voorzichtig’. Vervolgens hebben we de dozen aangeboden aan verschillende handelaren. Nu, vier jaar later, blijkt dat deze dozen nog steeds worden gebruikt! Onze collega Anna van TSB/AWF maakte recent bovenstaande rechterfoto.

Meer info

Carrosseriebouwer doet aanpassingen dierenwelzijn


Recent hebben wij overleg gehad met Pezzaioli, een carrosseriebouwer van veetrucks. Met behulp van inspectiefoto’s hebben we Pezzaioli laten zien welke welzijnsproblemen ontstaan als trucks niet goed ontworpen zijn. Het gesprek heeft erin geresulteerd dat Pezzaioli de waterbakken voor runderen gaat vergroten, zodat de runderen beter bij het water kunnen. Daarnaast gaan ze instructies geven bij de verkoop van hun trucks. In deze instructies komt te staan welke dieren wél en niet met de truck vervoerd mogen worden. Ook  zullen ze ervoor waarschuwen dat tussenschotten, wanneer deze te laag hangen of wanneer er een geul onder zit, ernstige verwondingen kunnen veroorzaken.

En verder:

- Hebben wij een prachtige ruimte kantoorkamer aangeboden gekregen van Amsterdam House Hotel in hartje Amsterdam. De kamer heeft volop daglicht, een prachtige houten vloer en een heerlijke grote werktafel.  Wij willen Irene, van Amsterdam House Hotel, hiervoor hartelijk danken. Zonder haar hadden wij ons zo’n mooi kantoor nooit kunnen veroorloven!

- Zijn de diervriendelijke kippenkratten, die in samenwerking met Eyes on Animals zijn ontwikkeld, verder verbeterd én besteld door een grote speler in de pluimveesector.

- Hebben onze beelden van de CO2-verdoving van slachtvarkens weer veel stof doen opwaaien. De beelden waren afgelopen maand te zien op een primetime Fins televisieprogramma, hebben verschillende discussies in gang gezet én er voor gezorgd dat er nu nog harder gewerkt wordt aan alternatieven door de sector én de wetenschap.

- Wordt onze film van de CO2-verdoving van slachtvarkens getoond aan afgevaardigden van de vleesindustrie en studenten van de Universiteit Diergeneeskunde in Bristol. De film wordt onder wetenschappers zeer gewaardeerd, mede omdat de beelden van de CO2 verdoving worden toegelicht door een dierenarts.

- Gaat SVO, een organisatie die opleidingen en traingen geeft aan mensen uit de voedselsector, waaronder ook slachterijmedewerkers, gebruik maken van onze brochure om het lijden van dieren in slachterijen te verminderen.

Zonder uw hulp zouden wij ons inspectiewerk niet kunnen doen. Steun ons daarom met een bijdrage. Iedere gift, groot of klein, is hard nodig en zeer welkom! 


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier