GOED NIEUWSBRIEF - MEI 2016

Beste vrienden en donateurs,

Tot voor kort wisten veel mensen niet dat melkkoeien – om de melkproductie op gang te houden – ieder jaar een kalfje moeten krijgen en deze vaak binnen enkele uren na de geboorte bij hun wordt weggehaald. Totdat Tros Radar, naar aanleiding van ons onderzoeksrapport Giving Milk a Good Shake, een onthutsende rapportage maakte over de melkveehouderij. In deze rapportage werden wij geïnterviewd en waren onze beelden van het scheiden van koe en kalf te zien. Ook was er uitgebreid aandacht voor de 30-40 melkveehouders die bewijzen dat het anders kan. Zij laten de kafjes in de kudde opgroeien bij de moeder. Nooit eerder bracht een uitzending van Radar zoveel reacties teweeg. Van verontwaardigde consumenten, maar ook van boze boeren omdat het scheiden van een kalfje het beste zou zijn voor koe en kalf. De ophef werd nog groter toen een meerderheid van de Tweede Kamer begin dit jaar instemde met een plan van aanpak om kalfjes langer bij de koe te houden.

Kalfjes krijgen steun

Helaas werd het plan om de kalfjes langer bij de koe te houden door staatssecretaris Van Dam afgehouden. De KNMvD, enkele wetenschappers en veehouders zijn namelijk van mening dat het binnen de huidige melkveehouderij niet mogelijk is om kalfjes langer bij de koe te laten. We zijn teleurgesteld over deze voorbarige conclusie waarbij vooral gekeken is naar de beperkingen en niet naar de mogelijkheden. Het natuurlijke gedrag van het dier zou immers het uitgangspunt moeten zijn, niet het huisvestingsysteem.  Toch vieren wij het als een succes.  De belangrijkste stap is gezet: de discussie is losgebarsten. Opinieleiders, dierenartsen, veehouders en journalisten schrijven erop los. De kalfjes zijn niet langer uit het zicht. Er is een grote groep mensen die de kalfjes bij de koe wil en deze groep wordt steeds groter.

Hieronder enkele belangrijke artikelen die recent gepubliceerd zijn:

Psycholoog Roos Vonk en twee dierenartsen, Volkskrant, Ethisch willen omgaan met dieren is niet 'emotioneel'
Dierenarts Arabella Burgers, NRC, Dierenarts, bekommer je eens om het dierenleed
Melkveehouder Durk Oosterhof, Leeuwarder Courant, Kalf bij koe wordt socialer in de kudde
Chantal Overgaauw, journalist van ‘Werkende mama’,  Melk van moeders zonder baby’s
Bert van den Berg, Dierenbescherming, Boerderij, Kalf bij koe vergissing van Moeder-Natuur?
Dan Weary professor dierenwelzijn Canada, Boerderij, Koe bij kalf kan boer veel opleveren

Ook werd ons opiniestuk ‘Kalverliefde veehouders duurt maar 2 weken’ recent geplaatst in Trouw.

De voordelen van kalfjes bij de koe

In de gangbare melkveehouderij worden kalfjes nadat ze bij de moederkoe zijn weggehaald in een individuele box gezet. Twee weken later wordt 85% van de kalveren via veemarkten verhandeld en vervoerd naar kalverenmesterijen in binnen- en buitenland. Daar leven de kalveren een prikkelarm bestaan op een betonnen rooster totdat ze een paar maanden later geslacht worden. Eyes on Animals inspecteert regelmatig kalverentransporten en heeft vele kalveren uitgeput en verzwakt op de eindbestemming zien aankomen. Bekijk hiervan videobeelden >>
Als de kalfjes in de kudde - bij de moeder - zouden opgroeien, zou dit gesleep met kwetsbare dieren overbodig worden.


Maar bovenal hebben kalfjes die in de kudde opgroeien een veel beter leven. Ze kunnen met elkaar spelen, van elkaar leren, worden uitgedaagd en krijgen de zorg en sociale opvoeding die ze nodig hebben. Want als wij het vlees van deze kalveren willen gebruiken, is het geven van een goed leven toch wel het minste wat we kunnen doen?

Natuurlijk realiseren we ons dat het houden van kalveren in de kudde uitdagingen kent. Dit is niet van de een op de andere dag te realiseren. Maar we weten dat het kan. Een veertigtal boeren, waarvan wij er zo’n 10 hebben ontmoeten, houdt de kalveren al in de kudde. Laten we daarom kijken wat hun succesfactoren zijn, in plaats van vast te houden aan een systeem dat geen potentie heeft voor het welzijn van kalveren.


Eyes on Animals organiseert workshop voor melkveehouders

Op 1 april dit jaar brachten wij melkveehouders, kalverenhouders, belangenorganisaties en wetenschappers bij elkaar om ideeën en ervaringen te wisselen en organiseerden we een rondleiding op een bedrijf waar de kalveren in de kudde blijven. Diverse sprekers, waaronder de Canadese Professor Dierenwelzijn Dan Weary,  de auteur van Koe-signalen Jan Hulsen en boerin Hanneke Mellema die de kalfjes bij de koe houdt, deden hun verhaal. Bekijk alle presentaties op ons YouTube Kanaal >> Met dit soort bijeenkomsten hopen wij partijen dichter bij elkaar te brengen en nieuwe – diervriendelijke – initiatieven te stimuleren. De bijeenkomst verliep zeer voorspoedig!


Ons uiteindelijke doel is dat kuddemelk onder een apart label afgezet gaat worden. Zodat boeren die de kalveren bij de koe houden, financieel beloond worden. En boeren – die nog een beetje twijfelen – gestimuleerd worden om over te stappen. We zijn in overleg met melkveehouders en diverse supermarktketens om te kijken hoe we kuddemelk kunnen vermarkten.  Het moment dat kuddemelk in de supermarkt ligt, komt hiermee steeds dichterbij!

Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie steun en houden jullie uiteraard op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen!

Vriendelijke groet,

Het team van Eyes on Animals

Zonder uw hulp zouden wij ons inspectiewerk niet kunnen doen. Steun ons daarom met een bijdrage. Iedere gift, groot of klein, is hard nodig en zeer welkom! 


IBAN: NL73TRIO0212364219

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier