G+FBLITWYT


Eyes on Animals Goed Nieuwsbrief

maart 2015

Eyes on Animals kan dit belangrijke werk niet doen zonder financiële steun.
Help ons om ons werk voort te zetten, word donateur!


Reële kans dat we de manier waarop varkens wereldwijd geslacht worden kunnen veranderen

Sinds we camera’s hebben opgehangen binnenin de CO2 kamers van varkensslachterijen en er een video over hebben gepubliceerd, zijn we non-stop bezig geweest met het creëren van bewustzijn binnen de industrie en onder wetenschappers dat er een nieuw, humaan alternatief moet komen. CO2 is zeer pijnlijk om in te ademen en veroorzaakt 15 tot 30 seconden van extreme paniek en doodsstrijd. We maken serieuze stappen en denken dat er in de nabije toekomst echt een alternatief beschikbaar zal zijn. De volgende recente successen brengen ons steeds dichter bij dit doel: 

Partijen samengebracht voor onderzoek naar alternatieven

Op 23 februari zaten we rond de tafel met het Duitse slachthuis Tönnies en het bedrijf V-Cons dat slachthuisapparatuur vervaardigt. We wilden deze partijen aan elkaar voorstellen in de hoop dat zij samen kunnen werken in het ontwikkelen van een ‘humaan’ alternatief voor het gebruik van CO2 voor verdoving van varkens voor de slacht. Tönnies beschikt over een wetenschappelijk onderzoekscentrum en een onderzoeksbudget en V-Cons wordt gerund door wetenschappelijk experts op het gebied van welzijn en technici die wel van een uitdaging houden. We waren dolenthousiast om te horen dat onderzoek naar alternatieve methoden volgende maand al van start gaat en dat de beide partijen met elkaar in contact zullen blijven wat betreft de te ondernemen stappen. Meer informatie

EonA geeft presentatie over CO2 aan leden Europees Parlement

We zijn uitgenodigd om op 12 maart een presentatie te geven aan de Intergroup leden van het Europees Parlement in Straatsburg over de noodzaak van een alternatieve methode voor het verdoven van varkens voor de slacht. 

Groot artikel over CO2 verdoving geplaatst in de Daily Mail UK

In februari werden we geïnterviewd door de Daily Mail UK voor een kritisch stuk over het gebruik van CO2 als verdovingsmiddel voor varkens voorafgaande aan de slacht. In dit artikel hebben ze ook onze video opgenomen waarin te zien is hoe varkens reageren op de CO2 verdoving. Dankzij dit artikel hebben we een groot publiek kunnen laten zien wat varkens moeten doorstaan wanneer zij afdalen in de CO2 ruimtes. Naar het artikel


Veemarkt Leeuwarden volgt onze adviezen op

Vorige week bracht een team van EonA inspecteurs onaangekondigd een bezoek aan de veemarkt in Leeuwarden om te controleren of er niet net als in augustus vorig jaar koeien arriveerden die in slechte gezondheid verkeerden. Gelukkig hebben onze inspecteurs geen kreupele of ernstig zieke koeien aangetroffen. Het team ging ook na of de markt de verbeteringen had doorgevoerd waar wij op hebben aangedrongen naar aanleiding van ons vorige bezoek. We waren verheugd om te zien dat dit inderdaad het geval was.

- de markt heeft een betonnen laadhelling gebouwd waardoor de dieren niet langer steile vrachtwagenlaadkleppen op hoeven te lopen. Bij ons vorige bezoek zagen we dat dit een groot probleem was en zagen we ook daadwerkelijk een koe van de laadklep vallen. 

- ze hebben de posters opgehangen die wij hen hebben gegeven waarop je het verschil kunt zien tussen een zieke en een gezonde koe. Vanaf nu is hierover dus geen discussie meer mogelijk! 

- het ventilatiesyteem is verbeterd 

- er worden op korte termijn camera’s geïnstalleerd die de omgang met de dieren tijdens het uit- en inladen zullen registreren

Elif slachthuis in Turkije voert eerste verbeteringen door

Onlangs belden we het Elif slachthuis in Turkije op om na te gaan of zij al enige van onze aanbevelingen hebben opgevolgd na onze inspectie in het najaar. Als eerste vertelden zij ons dat zij een van hun medewerkers in oktober naar onze trainingsseminar in Istanbul hadden gestuurd! Vervolgens gaven zij aan dat zij tot dusver twee van onze suggesties hebben doorgevoerd: 

- het slachthuis heeft extra verlichting geïnstalleerd zodat de dieren zich niet langer richting het donker hoeven te bewegen. Het donker maakte hen angstig en zorgde voor aarzeling, wat er weer toe leidde dat medewerkers de dieren gingen slaan om hen door te laten lopen

- ze hebben de gaten in de vloer van de wachtruimte gedicht, waarmee het risico dat dieren met hun benen vast komen te zitten en gewond raken wordt verkleind 

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw bezoek aan Turkije in april. We zullen daar opnieuw een tweedaags trainingsseminar verzorgen over dierenwelzijn tijdens de slacht. Ook zullen we opnieuw inspecties uitvoeren bij het Elif slachthuis en de andere slachthuizen die we eerder bezochten om druk uit te blijven oefenen zodat zij ook daadwerkelijk verbeteringen doorvoeren. We geven niet op! 


Uitbreiding gebruik trainingsbrochures naar
Suriname en Polen

Omdat veel kippen ernstig gewond raken tijdens het vangen en het inladen in transportkratten, heeft Eyes on Animals er bij de industrie op aangedrongen dat kippenvangers een fatsoenlijke training doorlopen op het gebied van dierenwelzijn en de omgang met dieren. Recent hebben we een brochure ontwikkeld die bij deze trainingen gebruikt kan worden. Er is zelfs vraag naar deze brochure vanuit het Ministerie van Landbouw in Suriname, dat contact met ons opnam nadat we melding hadden gemaakt van de brochure op onze website. Zij vroegen of zij onze brochure ook mogen gebruiken in de trainingen voor kippenvangers in Suriname. Uiteraard zeiden we daar geen nee tegen! 

Samen met Animal Welfare Foundation (AWF) hebben we ervoor gezorgd dat onze trainingsbrochure voor snelwegpolitie over de EU wetgeving wat betreft dierenwelzijn tijdens transport vanaf nu ook beschikbaar is in het Pools. De brochure was er al in het Frans, Nederlands, Hongaars en Bulgaars. Dat we nu ook een Poolse versie hebben, betekent dat we nu ook trainingen kunnen gaan aanbieden aan de Poolse snelwegpolitie en veterinair inspecteurs zodat ook in Polen hopelijk meer veetrucks geïnspecteerd zullen worden.


Klik hier als je je wilt afmelden voor deze nieuwsbrief