GOED NIEUWSBRIEF - DECEMBER 2015

Beste donateur, sympathisant,

Het einde van de CO2-verdoving van jaarlijks miljoenen varkens is in zicht. Een motie van de Partij voor de Dieren, om de CO2 verdoving van varkens te verbieden, is gisteren door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat er na jarenlange discussie eindelijk consensus is over de CO2- verdoving van varkens, namelijk dat deze onaanvaardbaar is, uitgefaseerd moet worden en onderzoek naar humanere verdovingsmethoden hoge prioriteit dient te krijgen.

Onze film over de verdoving van slachtvarkens was een belangrijke aanleiding voor de motie. Want er werd weliswaar veel gediscussieerd over CO2-verdoving,  maar niemand had het écht met eigen ogen gezien. Dit veranderde toen wij in 2014 toestemming kregen om camera’s op te hangen in de CO2-verdovingskamer. Op de beelden is te zien hoe varkens schreeuwen, happen naar adem en alle kanten opspringen om aan het gas te ontsnappen. Met de film wilden we de discussie over de CO2 verdoving op een hoger niveau brengen en onderzoek naar humanere verdovingsmethoden stimuleren. En dit is ons gelukt!

Lees meer over onze strijd voor humanere verdovingsmethoden.Wij willen u hartelijk danken voor uw steun en financiële bijdragen. Deze zijn onmisbaar om onze doelen te kunnen bereiken. Samen kunnen we de wereld, stapje voor stapje, een betere plek maken voor de landbouwdieren.

Vriendelijke groet,

Het team van Eyes on Animals


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier