G+FBLITWYT


Eyes on Animals Goed Nieuwsbrief

december 2014

Eyes on Animals kan dit belangrijke werk niet doen zonder financiële steun.
Help ons om ons werk voort te zetten, word donateur!


Deze Goed Nieuwsbrief is gesponsord door FOKA Superstore

Specialist in fotografie, televisies, audio en video apparatuur

www.foka.nlEU verbiedt import paardenvlees uit Mexico

In maart van dit jaar bracht Eyes on Animals samen met Tierschutzbund Zürich, Animal Welfare Foundation, Animals’ Angels USA, GAIA en L214 een rapport uit over de wrede waarheid achter de import van paardenvlees uit Argentinie, Uruguay, Mexico, de VS en Canada. Het rapport was gebaseerd op inspecties uitgevoerd in de periode maart 2012 tot januari 2014 bij markten, veilingen, verzamelcentra, vetmesterijen, grensovergangen, slachthuizen en tijdens transporten. Uit deze inspecties bleek dat paarden die worden gekocht voor de slacht om het vlees vervolgens te exporteren naar de EU, systematisch worden verwaarloosd, dat zieke, gewonde en stervende dieren aan hun lot worden overgelaten,  dat de dieren worden geslagen en dat zij onder abominabele omstandigheden worden gehuisvest en getransporteerd. Naar aanleiding van het rapport hebben Eyes on Animals en partnerorganisaties de EU opgeroepen om de import van paardenvlees uit de genoemde landen te verbieden.

Het onderwerp kreeg veel media-aandacht. Consumentenprogramma Radar besteedde er in maart 2014 een volledige uitzending aan (uitzending terugkijken). Op maandag 22 december om 20.30 uur is Eyes on Animals opnieuw bij Radar in de uitzending vanwege het geweldige nieuws dat de EU de import  van paardenvlees uit Mexico zal verbieden, een verbod dat er mede dankzij ons is gekomen. 

Ben je niet in de gelegenheid om de uitzending live op tv te zien? Kijk hem dan vanaf maandag 22.00 uur terug op de website van Radar: www.radartv.nl.

Houd voor meer nieuws ook onze website en Facebookpagina in de gaten!


The great forest


Inspanningen voor verbetering dierenwelzijn Turkse slachthuizen werpen eerste vruchten af

Het afgelopen jaar heeft Eyes on Animals veel inspanningen verricht om het dierenwelzijn in slachthuizen in Turkije te verbeteren. We inspecteerden nieuwe slachthuizen en keerden terug naar slachthuizen die we eerder hadden bezocht om na te gaan of zij verbeteringen hadden doorgevoerd. We spraken met Halal Certificeringsorganisaties over verdoofd slachten en verzochten hen dringend om druk uit te oefenen op de bij hen aangesloten slachthuizen om het dierenwelzijn te verbeteren. We verzorgden lezingen over dierenwelzijn aan de universiteiten van Ankara en Istanbul voor studenten diergeneeskunde. Dit leverde ons veel waardevolle contacten op, wat het mogelijk maakte om een tweedaags seminar 'How to Reduce Suffering During Slaughter' te organiseren aan de diergeneeskundige faculteit in Istanbul. Meer dan 100 mensen namen deel aan het seminar, waarvan er veel een belangrijke rol spelen binnen de Turkse vleesindustrie. En niet minder belangrijk: we lanceerden een ‘Halal Slaughter Watch’ website in het Engels en in het Turks, om diegenen die betrokken zijn bij Halal slacht te onderwijzen, informeren en om 'good practices' te kunnen delen. Voor deze website ontvingen wij complimenten van Temple Grandin. Grandin is werkzaam in de VS als hoogleraar dierwetenschappen en is zeer bekend. Zij ontwerpt tevens 'humane' slachterijen en geeft trainingen op het gebied van diergedrag, omgang met dieren en dierenwelzijn.

Het verbeteren van dierenwelzijn in Turkse slachthuizen is een project dat een lange adem vraagt. Toch beginnen onze inspanningen al hun eerste vruchten af te werpen. Directeur en inspecteur Lesley Moffat wil graag het volgende succes onder de aandacht brengen:

“Veel slachthuizen in Turkije gebruiken kantelboxen die ervoor zorgen dat de te slachten dieren omvallen om vervolgens met een ketting rond het achterbeen te kunnen worden opgetakeld om het gemakkelijker te maken de keel door te snijden. Deze kantelboxen veroorzaken enorme paniek bij de dieren en het omhoog takelen aan een achterbeen dat volgt, is extreem pijnlijk. Twee Turkse bedrijven die apparatuur produceren voor slachthuizen in Turkije en andere landen in het Midden-Oosten stuurden ieder drie afgevaardigden naar ons seminar in Istanbul. Het was ons daarvoor al gelukt om een van deze bedrijven te overtuigen te stoppen met de productie van kantelboxen. Zij verkopen alleen nog fixeerboxen die het niet nodig maken om dieren levend aan het achterbeen omhoog te takelen. Het andere bedrijf besloot na het bijwonen van ons seminar te stoppen met de productie van kantelboxen. Het bedrijf gaf aan dat wij hen ervan overtuigd hebben om de dingen anders te doen en dat zij alleen nog fixeerboxen zullen maken waarin de dieren rechtop kunnen blijven staan. Zij worden daarbij begeleid door een Belgisch bedrijf waarmee we hen in contact hebben gebracht dat veel expertise heeft wat betreft het ontwerpen van apparatuur die ervoor zorgt dat de stress bij de dieren tot een minimum beperkt blijft.

Het succes dat we hier geboekt hebben, vind ik van groot belang omdat het niet alleen op korte termijn verschil maakt voor de dieren, maar ook in de toekomst. We voorkomen hiermee dat die kantelboxen in de toekomst nog verkocht zullen worden. En we voorkomen dat er nog meer van deze boxen worden geïnstalleerd in slachthuizen door heel het Midden-Oosten. Bovendien zorgen we ervoor dat deze bedrijven zich verbeteren en dat de apparatuur die zij verkopen minder stress en pijn veroorzaken. Voor ieder slachthuis dat deze betere apparatuur aanschaft, betekent dit minder lijden voor de honderden dieren die er dagelijks geslacht worden.”

Dr. Ellen Eser, die promoveerde op een onderzoek naar dierenwelzijn in Turkse slachthuizen, die voor het BSI Schwarzenbek instituut trainingen gaf op het gebied van dierenwelzijn tijdens transport en slacht en die nu werkt als toezichthoudend dierenarts voor de Duitse overheid,   assisteerde Eyes on Animals bij veel inspecties. Tijdens het seminar in Istanbul verzorgde zij trainingen over dierenwelzijn tijdens de slacht. Zij kijkt als volgt terug op het verloop van het project tot nu toe:

“Tijdens de inspecties die ik samen met Lesley en Asalet uitvoerde, moest ik helaas constateren dat er op het gebied van dierenwelzijn in de Turkse slachthuizen nog niets veranderd was ten opzichte van de situatie die ik in 2006 waarnam tijdens mijn promotieonderzoek. Maar bij bijna ieder slachthuis dat we bezochten, ontmoetten we mensen die werkelijk bereid waren om te leren en om in ieder geval alvast kleine verbeteringen door te voeren. We spraken in de slachthuizen met medewerkers, eigenaren en dierenartsen over de omgang met dieren, het transport, de wachtruimtes, de gangen waar de dieren doorheen worden geleid, het fixeren, en over verdoven. We gaven hen tips voor verbeteringen die gemakkelijk en met weinig kosten uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard is dit werk niet altijd goed te verdragen en zou je soms willen huilen of tegen mensen willen schreeuwen. Maar op die manier kun je niets veranderen. Dus gingen we door en boekten we kleinere en grotere successen.

Hoogtepunten waren voor mij de ontmoeting met de decaan van de diergeneeskundige faculteit van Ankara en natuurlijk het seminar in Istanbul. Daar waren zoveel studenten, professoren, dierenartsen, slachthuiseigenaren, afgevaardigden van bedrijven die slachthuisapparatuur produceren, en andere belanghebbenden uit Turkije. Dit stelde ons in de gelegenheid om onze kennis te delen, belangrijke contacten te leggen en om de zienswijze van in ieder geval enkele aanwezigen te veranderen. Ik kijk al uit naar april 2015, wanneer we opnieuw Turkse slachthuizen zullen bezoeken en opnieuw een seminar zullen organiseren over dierenwelzijn tijdens de slacht.”


Fijne feestdagen gewenst!

Het team van Eyes on Animals wenst iedereen fijne feetsdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar!  

We hopen dat jullie ons ook in 2015 zullen helpen de situatie voor de dieren te verbeteren.

Klik hier als je je wilt afmelden voor deze nieuwsbrief