GOED NIEUWSBRIEF - APRIL 2016

Beste donateurs en vrienden,

Iedere week worden er duizenden kippen op hardhandige wijze gevangen, in kratten gestopt en naar de slachterij getransporteerd. De uitgelegde legkip is misschien nog wel het grootste slachtoffer. Ze heeft maar weinig financiële waarde en is, door het vele eieren leggen, zwak en kwetsbaar. Legkippen hebben daarom al enkele jaren onze speciale aandacht. In deze nieuwsbrief delen wij graag met u een aantal belangrijke vorderingen op gebied van kippenwelzijn.

Kamervragen en media-aandacht voor welzijn legkippen


Diverse media, waaronder Vroege Vogels, Algemeen Dagblad en Metro, hebben uitgebreid aandacht besteed aan de misstanden bij het vangen, laden en transporteren van uitgelegde legkippen naar Polen. De aanleiding waren inspectiebeelden en bevindingen van Eyes on Animals. Op de beelden is te zien hoe kippen met velen tegelijk in kratten worden gestopt, verwondingen oplopen en klem komen te zitten. Tijdens transport sijpelde het bloed langs de kratten naar beneden en konden veel kippen – vanwege de hoge belading – niet bij de waternippels. De inspecties van Eyes on Animals werden uitgevoerd in samenwerking met de Dierenbescherming. De SP heeft naar aanleiding van de misstanden Kamervragen gesteld. De Nederlandse autoriteiten hebben ons laten weten dat dit onderwerp hun aandacht heeft en controle geïntensiveerd zal worden.

Eyes on Animals gaat kippenvangers trainen


Eyes on Animals gaat een training geven aan één van de grootste kippenvangbedrijven in Nederland.  Hierbij zullen ruim 30 kippenvangers getraind worden om kippen op een andere – diervriendelijke – manier te vangen. Niet aan de poten maar rechtop onder de borst. Deze methode wordt ook wel de ‘Zweedse vangmethode’ genoemd.  Daarnaast zullen de kippenvangers tips krijgen om het lijden van kippen bij de gangbare vangmethode te verminderen.

Momenteel worden alle legkippen op dezelfde manier gevangen: met meerdere tegelijkertijd worden ze bij de poten gegrepen en ondersteboven in kratten gestopt. Dat dit Nederlandse vangbedrijf binnenkort een alternatieve vangmethode aan gaat bieden, is uniek. Hierdoor hebben pluimveehouders, retailers en kwaliteitssystemen eindelijk de mogelijkheid om te kiezen voor een vangmethode die minder wreed is. De Zweedse vangmethode zou bijvoorbeeld onderdeel kunnen worden van het Beter Leven Kenmerk en de Rondeel stallen. Eyes on Animals is momenteel met deze partijen in gesprek.

Containers en kratten steeds vaker toegang


Al enkele jaren pleit Eyes on Animals voor toegangsdeuren in containers en kratten zodat kippen die gewond zijn, klem zitten of op hun rug liggen, tijdens transport geholpen kunnen worden. Toegang tot de dieren tijdens transport is ook wettelijk verplicht. Desalniettemin hadden kratten en containers voor pluimvee vrijwel nooit toegangsdeuren. Na vele gesprekken met pluimveetransporteurs, overheidsinstanties en producenten van kratten en containers zit er eindelijk schot in de zaak. Zo zijn er kratten ontwikkeld met toegangsdeuren door Kunststoffabriek Coevorden en is een grote pluimveetransporteur aan de slag gegaan met kratten met toegang. Het goede nieuws is dat nu ook firma Meyn pluimveecontainers heeft ontwikkeld met toegangsdeuren. Meyn is één van de grootste producenten van transport- en slachtapparatuur ter wereld. Met hun containers worden dagelijks honderdduizenden kippen vervoerd. Onze aanpak heeft dus grote invloed op het welzijn van de dieren!

Kippenslachterij verbeterd aanhang- en verdovingsmethodeEnige tijd geleden bezocht Eyes on Animals een slachterij in Duitsland waar pluimvee verdoofd werd met het elektrische waterbad. Hierbij worden kippen aan de poten opgehangen en met hun kop door een elektrisch waterbad gevoerd. We constateerden diverse problemen, zoals vogels die pijnlijke elektrische schokken kregen omdat ze met hun vleugels het waterbad raakten voordat ze verdoofd waren.  Daarnaast veroorzaakte het levend ophangen veel stress en pijn en zagen we dat sommige kalkoenen niet goed verdoofd waren. Op ons advies gaat de slachterij een borst- en hoofdondersteuner plaatsen onder de aanhanglijn. Dit zorgt er voor dat het gewicht op de poten van de vogels afneemt en ze op een juiste manier het waterbad worden ingeleid. Hierdoor zullen elektrische schokken niet meer voorkomen en zal de pijn en stress – als gevolg van het levend ophangen – sterk afnemen. We gaan de slachterij bij dit verbeterproces begeleiden. Op de langere termijn willen we dat de slachterij overstapt naar een humanere verdovingsmethode (zie hieronder).

Betere verdovingsmethode kippenRecent bezochten wij de enige Nederlandse kippenslachterij waar kippen verdoofd worden met het gasverdovingssysteem van de firma Meyn. Bij dit systeem wordt de kippen in hun krat verdoofd met lage concentraties CO2. Ze hoeven niet uit de krat te worden gehaald, levend te worden opgehangen en de verdoving is zeer betrouwbaar. Dit bespaart de kippen veel ellende en is een groot voordeel ten opzichte van de elektrische waterbadverdoving. Net als varkens, ervaren kippen wel stress als ze CO2 inademen. Bij pluimvee is deze stress echter milder omdat er  gebruik gemaakt wordt van lage concentraties CO2. Via raampjes konden wij de verdoving van de kippen observeren. Het Meyn gasverdovingssysteem is het meest humane verdovingssysteem dat wij in de praktijk hebben gezien. We blijven echter streven naar een verdovingssysteem waar gebruik wordt gemaakt van niet-irriterende gassen, zoals argon en stikstof.

Zonder uw hulp zouden wij ons inspectiewerk niet kunnen doen. Steun ons daarom met een bijdrage. Iedere gift, groot of klein, is hard nodig en zeer welkom! 


IBAN: NL73TRIO0212364219

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier