GoedNieuws/Good News
This GoedNieuws is sponsored by the Amsterdam House Hotel.
Planning a visit to the beautiful city of Amsterdam? Make sure to book a room at this charming hotel, run by a woman who supports Eyes on Animals. Make a reservation via their website: www.amsterdamhouse.com
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.

Eerste stappen naar verbetering van de situatie voor dieren die worden getransporteerd naar en geslacht in Turkije

Op 10 december vertrekt een team van Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation naar Turkije om te proberen de drie slachthuizen die we deze zomer geïnspecteerd hebben over te halen serieuze veranderingen door te voeren voor verbetering van het dierenwelzijn. Als we hierin slagen, willen we deze slachthuizen gebruiken als voorbeeld voor alle andere slachthuizen in Turkije en daarbuiten. Tijdens ons verblijf hebben we ook een ontmoeting met de ambtenaar van het Turkse ministerie van landbouw die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn in slachthuizen. Op de laatste dag geven we een presentatie aan 100 professoren en studenten van de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Istanbul over de urgentie om het dierenwelzijn aan de Turkse grens en in de slachthuizen te verbeteren.

Lees hier meer over het project. Donaties om ons te helpen de kosten te dekken zijn meer dan welkom!

 
 
 
 
 
 

First steps towards improving the situation for animals transported to and slaughtered in Turkey

On December 10th a team from Eyes on Animals and AWF will travel to Turkey to try to convince the three slaughterhouses we inspected this summer to make some serious changes to improve animal welfare. If we succeed, we want to use these slaughterhouses as an example for all other slaughterhouses in Turkey and abroad. We will also be holding a meeting with the official from the Turkish Ministry of Agriculture responsible for animal welfare at slaughterhouses. On our last day we will be giving a 40-minute presentation to 100 veterinary professors and students at the Istanbul University Veterinary Faculty about the urgency to improve welfare in Turkish slaughterhouses and at the EU border.

Read more about the project here. Donations to help us cover the costs are more than welcome!

Nog een slachthuis installeert videocamerabewaking

In de laatste editie van de GoedNieuwsbrief meldden we dat varkensslachterij Compaxo video camera’s heeft geïnstalleerd om het dierenwelzijn beter te kunnen monitoren. In het Brabants Dagblad verscheen hierover een geweldig artikel (pagina 1 | pagina 2). Kort daarna is het ons gelukt om nog een slachthuis – Euro Meat Group Belgium – ervan te overtuigen camera’s te installeren! Op 23 oktober brachten we een bezoek  aan dit slachthuis om na te gaan of we hen als voorbeeld zouden kunnen gebruiken voor de Turkse slachthuizen. Euro Meat Group Belgium heeft serieuze stappen genomen om het lijden van de dieren tijdens Halal slacht te verminderen. Lees hier meer over dit bezoek.

 

Another slaughterhouse installs videocamera surveillance

In the October issue of our GoodNews letter we reported that Compaxo pig slaughterhouse in Zevenaar had installed video cameras for a better monitoring of animal welfare. A great article about this was published in Brabants Dagblad (page 1 | page 2). Shortly after, we succeeded in convincing another slaughterhouse - Euro Meat Group in Belgium – to install video cameras!
We visited the Euro Meat Group on 23 October to check whether we can use this plant as an example for the Turkish plants to get ideas for improvements from. This plant had taken significant steps to reduce the suffering of animals during Halal slaughter. Read more about this visit here.

Grote veranderingen aan de Bulgaars/Turkse grens

Onze klachten over corruptie van veterinaire inspecteurs aan de Bulgaarse kant van de Bulgaars/Turkse grens hebben resultaat opgeleverd. Na de recente verkiezingen zijn bijna alle inspecteurs aan de grens vervangen. Het hoofd Veterinaire Dienst is corruptie ten late gelegd en hem hangt een gevangenisstraf van 3 jaar boven het hoofd. We zijn geïnformeerd dat onze rapporten worden gebruikt bij de vervolging!

Lees meer

Major changes at Bulgarian/Turkish border

Our complaints about the corrupt behaviour of the veterinarian inspectors at the Bulgarian side of the border have paid off. After the recent elections almost all the veterinarians at the border have been replaced. The Head Veterinarian has been accused of corruption and could be facing 3 years in prison. We have been informed that ours reports are being used in the prosecution!

Geredde hond Cogo heeft een fijn thuis gevonden

In oktober meldden we op onze website en op Facebook dat we in actie waren gekomen na een melding van ernstige verwaarlozing. We waren in Frankrijk, toen bewoners van de plaats waar we verbleven ons wezen op een groep honden die bij de plaatselijke supermarkt bedelden om eten. De dieren waren uitgemergeld en een van hen toonde serieuze tekenen van ziekte. Het lukte ons de eigenaar van de honden over te halen afstand te doen van de hond die er het slechtst aan toe was en brachten hem meteen naar een dierenarts. De hond - die we de naam Cogo hebben gegeven - zat onder de vlooien en teken en had schurft. Gelukkig herstelde hij na herhaaldelijk wassen, behandeling met medicijnen en het geven van goede voeding. Inmiddels heeft Cogo een fijn thuis gevonden bij twee van onze donateurs.

 

Rescue dog Cogo found a great new home

In October we reported on our website and on Facebook about how we acted on a serious case of dog neglect. While travelling in France for other business, we were informed by local residents about the condition of several dogs begging for food in a parking lot of a supermarket. The dogs were emaciated and one was showing serious signs of disease. We managed to convince the owner to release the most diseased one to us, which we immediately brought to the veterinarian. He was covered in fleas, ticks and had mange. Luckily, the dog – who is now named Cogo – recovered after special bath treatments, antibiotics and healthy food. He has found a great new home with two of our donors.
Wilt u ons werk steunen met een donatie? Klik dan hier. | To support us with a donation, please click here.