GoedNieuws/Good News
Eyes on Animals is sponsored by Q-Promotions
Voor zakelijk en promotioneel drukwerk
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
Some people do (understandably) have difficulty reading about animal suffering. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read only about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.
Varkensslachthuis Compaxo installeert video-observatiesysteem

Varkensslachthuis Compaxo in Zevenaar heeft ons laten weten dat zij videocamera’s heeft geïnstalleerd om beter te kunnen controleren op dierenwelzijn, iets wat wij maanden geleden hebben voorgesteld. De reden waarom we Compaxo hebben geadviseerd om camera’s te installeren, is dat de aanwezigheid ervan ertoe leidt dat werknemers voorzichtiger omgaan met de dieren. De bedrijfsleider, directeur en kwaliteitsmanager hebben continue toegang tot de beelden vanaf hun telefoon en computer.


Compaxo nam al eerder adviezen van Eyes on Animals ter harte. Zo installeerden zij vorig jaar vloerverwarming in de stal voor de eindlijners (varkens die niet gezond genoeg zijn om in de normale slachtgang mee te lopen en tot het einde van de dag moeten wachten). Ook verminderden ze harde geluiden in de slachterij, wat de stress onder de dieren doet afnemen.


Eyes on Animals zal Compaxo als voorbeeld gebruiken om druk uit te oefenen op andere slachthuizen om ook over te gaan tot video-observatie.

 
Nieuwsplatforms van de agrarische sector NieuweOogst.nu en Boerderij.nl besteedden beide aandacht aan dit nieuws.
 
 
Compaxo pig slaughterhouse installs videocamera surveillance

Compaxo pig slaughterhouse in Zevenaar (the Netherlands) has just informed us that they have installed video cameras for a better monitoring of animal welfare, as we suggested to them several months ago. The reason we advised them to do this, is that the presence of cameras usually has a positive impact on the behaviour of the workers, making them more careful with the animals. The manager, director, and quality manager can continuously follow the video live stream from their phones and office computer screen.


Compaxo followed up on advice given by Eyes on Animals before. Last year they installed floor heating in the room for ‘suspect pigs’ (animals which are weak and show signs of light pain but are still legally allowed to be transported) so the pigs can better stay warm during their wait. They have also made several adaptations to reduce loud noises, as noise, particularly loud banging of metal, creates stress and fright for animals.


Eyes on Animals will use the example of Compaxo to pressure other slaughterhouse to follow suit!

Training voor kippenvangers in voorbereiding

Voordat pluimvee wordt getransporteerd naar het slachthuis, worden de dieren op de boerderij gevangen door ‘kippenvangers’. Om te kunnen werken als kippenvanger, is geen enkele ervaring of training vereist in het omgaan met pluimvee. Dit gebrek aan training en ervaring gecombineerd met de enorme tijdsdruk waaronder kippenvangers moeten werken, leiden ertoe dat veel dieren tijdens het vangen gewond raken aan hun vleugels en poten. Als de dieren naar het buitenland worden getransporteerd, kan de reis naar het slachthuis nog vele uren duren. Je kunt je voorstellen hoe zeer de dieren lijden tijdens zo’n reis.


Om een ruwe omgang met de dieren en het ontstaan van verwondingen tijdens het vangen zoveel mogelijk te helpen voorkomen, is Eyes on Animals van plan om op korte termijn trainingen te geven aan kippenvangers. Er is al een bedrijf dat heeft aangegeven de training te willen volgen.

 
Trainings of chicken catchers in the works

Before poultry are transported to a slaughterhouse, they are caught at the farm by “chicken-catchers”. These chicken-catchers can be anyone without experience or training in handling poultry. This lack of experience and training combined with an enormous time pressure to catch and load the birds quickly results in many birds getting injuries to their wings and legs. Some chicken transport consignments are destined for abroad and thus the journey to the slaughterhouse can take many hours. You can imagine how much suffering the animals must endure before arriving …


To help prevent injuries and rough handling during catching, Eyes on Animals is planning to give trainings to chicken catchers in the near future. Already one company expressed their interest in participating in the training.

Nieuw: mogelijkheid om automatisch te doneren via Paypal

Diegenen die ons werk willen steunen met een periodieke donatie, kunnen vanaf nu Paypal gebruiken om automatisch een vast bedrag per maand over te laten maken. Je kunt deze optie vinden op onze Donatiepagina.

New: option to donate automatically via PayPal

People who want to support our work with a periodical donation can now use PayPay to automatically donate a chosen amount per month. You can find the option on our Donation page.

Wilt u ons werk steunen met een donatie? Klik dan hier. | To support us with a donation, please click here.