GoedNieuws/Good News
Eyes on Animals is sponsored by FOKA Camera store
For all your camera needs
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.
Onze bezwaren tegen transport jonge kalveren naar Turkije serieus genomen
De bezwaren van Eyes on Animals tegen de plannen om jonge kalveren te gaan transporteren van Nederland naar Turkije zijn serieus genomen door minister van Economische Zaken, Sharon Dijksma. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en haar eigen partij, de PvdA, antwoordde Dijksma dat zij deze exportplannen niet zal ondersteunen.

Als Eyes on Animals zijn we zeer verheugd dat onze vele inspecties aan de grens met Turkije, waar we bewijs hebben verzameld van ernstige dierenwelzijnsproblemen, ertoe hebben geleid dat deze plannen worden tegengehouden.
Our objections against transport of young calves to Turkey taken seriously
Eyes on Animals's objections against starting live animal transports of young calves from Netherlands to Turkey have been taken seriously by the Dutch Minister of Economic Affairs.In answer to questions in parliament from the Party for the Animals and her own party, the PvdA, she stated that she will not support these export plans.

As Eyes on Animals we feel thrilled that our many investigations at the EU border with Turkey, recording evidence of animal welfare problems, have led to these plans being cancelled.
Hulp bij het redden van 850 leghennen
Een van onze vrijwillige inspecteurs is lid van het Duitse initiatief “Red de hen”. Zij zoeken huisvesting voor uitgelegde hennen. Wanneer een boer zover is om zijn leghennen te ruimen om plaats te maken voor een jongere lichting, biedt de deze groep hem aan om de hennen gratis op te halen, op voorwaarde dat ze niet naar het slachthuis hoeven. In de vroege ochtend van 15 september heeft Eyes on Animals deze geweldige Duitse groep geholpen met het laden van 850 hennen en het vervoer naar diverse locaties in Duitsland waar hun nieuwe ‘eigenaars’ stonden te wachten om ze op te halen. Alle nieuwe tehuizen waren van te voren gecontroleerd en hebben de beschikking over een schone en veilige uitloop naar buiten.
 
De kippenboer werd geïnterviewd door een TV ploeg en gaf toe dat het goed voelde dat zijn hennen in leven konden blijven en dat hij onder indruk was over de kalmte en efficiëntie waarmee de groep de dieren ving en laadde. Ons team vervoerde 107 hennen naar het Ruhr gebied (bij Essen) en om 11.30am waren alle hennen bij hun nieuwe eigenaars.
 
Voor nadere informatie kunt u terecht op:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Help with rescue of 850 hens
One of our volunteer inspectors is a member of the German initiative "Rettet das Huhn". They find homes for spent laying hens and when a farmer is preparing to rid his barn of his spent layers, this group offers to load them for free in exchange for the hens not having to go to slaughter. On 15 September at 4.30 am, Eyes on Animals helped this fantastic German group load 850 spent hens and transport them to various locations in Germany where their new "owners" were waiting to pick them up. All new homes were first checked to make sure the hens would have access to a clean and safe outdoor area.
 
The farmer was interviewed on TV and admitted that it felt good knowing his hens could live on and that he was impressed with how calm and yet still efficient the group was during catching and loading. Our team transported 107 hens back to the Rurhgebiet in Germany (near Essen) and by 11:30am all the hens were with their new owners.
 
For more information please see www.rettetdashuhn.de
     
Wilt u ons werk steunen met een donatie? Klik dan hier. | To support us with a donation, please click here.