GoedNieuws/Good News
This GoedNieuws is sponsored by the Amsterdam House Hotel.
Planning a visit to the beautiful city of Amsterdam? Make sure to book a room at this charming hotel, run by a woman who supports Eyes on Animals. Make a reservation via their website: www.amsterdamhouse.com
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.
NVWA scherpt controle op pluimveetransporten aan
Eyes on Animals heeft een bericht ontvangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin we worden bedankt voor ons onderzoek met betrekking tot het transport van kippen. De NVWA geeft aan dat zij mede dankzij onze rapporten en onze inspecties van transporten (naar Polen) heeft besloten de controles van pluimveetransporten aan te scherpen, met name die van transporten over grotere afstand. Eyes on Animals heeft aangetoond dat pluimveetransporten naar Polen vaak langer duren dan de maximum toegestane tijd.
 
Wij zijn zeer verheugd dat er vanaf heden vaker en strenger gecontroleerd zal worden.
 
NVWA tighten control on poultry transports
Eyes on Animals received an email from the Dutch authorities thanking us for our investigations on chicken transport. They write that largely due to our reports and trailing of poultry trucks (to Poland) the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) have tightened the control on transports of poultry, especially the longer distance ones. We proved that these transport journeys to Poland were indeed taking longer than the maximum journey time allowed.
 
We are delighted that from now on controls will be carried out more frequently and stricter.
Succesvolle training aan Hongaarse snelwegpolitie
In de week van 8 - 15 juli hebben we circa 60 agenten van verschillende brigades van de Hongaarse snelwegpolitie getraind. Met een PowerPoint en verschillende activiteiten waarin realistische scenario’s werden nagebootst, leerden we hen alles over de EU voorschriften ter bescherming van dieren tijdens transport, het Hongaarse sanctiesysteem bij overtreding van deze voorschriften, hoe ze contact kunnen opnemen met overheidsverantwoordelijken en wat zij kunnen doen om dieren te helpen en lijden te voorkomen. Tijdens het praktijkgedeelte inspecteerden we twee passerende veewagens. Lees hier hoe een van de deelnemers de training heeft ervaren:
 
‘Ik vond het praktische deel van de training het meest nuttig, omdat we daar in de praktijk brachten wat we tijdens de theorietraining hadden geleerd. We inspecteerden twee veewagens met varkens, en gelukkig voldeden die aan de wettelijke voorschriften. Ik wil meer van dit soort inspecties doen, ook bij trucks die andere diersoorten vervoeren. Ik heb trucks gezien die kippen vervoeren waarbij de dieren zo dicht op elkaar zaten. Ik hoop dat jullie vaker terugkomen om dit samen te doen. Ik ben zeer gemotiveerd om nog meer te leren!’
 
 
Succesful training of Hungarian highway police
In the week of 8 - 15 July we have trained about 60 officers from several brigades of the Hungarian highway police. Via a PowerPoint presentation and various activities imitating real cases, the police learned about the EU requirements for protecting animals during transport, the Hungarian sanction system for violations to these rules, how to reach the local official veterinarians and what action to take to avoid animals from suffering. During the practical part of the training we inspected two passing trucks that were transporting pigs. Please read below how one of the participants experienced the training:
 
‘I found the practical part most useful as we put what we learned in the classroom into practice. We checked on two pig trucks, fortunately the conditions were within the legal norm. I want to do more such inspections, also of trucks transporting other species. I have seen poultry trucks and the birds look so crowded. I hope the NGO's will come back regularly to do this together. I am eager to learn more!’
EonA spreekt tijdens congres NVWA
Eyes on Animals was uitgenodigd om te spreken op een congres van de NVWA, waaraan meer dan tweehonderd Nederlandse overheidsinspecteurs van dierentransporten, slachthuizen en boerderijen deelnamen. We gaven drie presentaties: een over het welzijn van kippen tijdens transport, een over de verontrustende toestand van sommige varkens bij aankomst bij Nederlandse varkensslachthuizen, en een over criteria waaraan een veewagen moet voldoen voor hij geaccepteerd kan worden voor transport van levende dieren. In alle presentaties deden we aanbevelingen voor het verbeteren van het welzijn van de dieren, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

We hebben tijdens het congres zeer gemotiveerde en betrokken inspecteurs van de NVWA ontmoet en we blijven graag in contact met hen. Lees meer

 
EonA speaks at congress for Dutch government inspectors
Eyes on Animals was asked to speak at the NVWA congress, where over 200 Dutch government inspectors of livestock transport, slaughterhouses and farms attended. We gave three presentations: one about the welfare of chicken during transport, one about the alarming condition some pigs are in when they arrive at Dutch pig slaughterhouses, and one about the criteria a livestock truck must fulfill before it is to be accepted for the transport of live animals. In all presentations we included suggestions for improvement, illustrated with examples of ‘good practices’.

We met some very motivated and caring inspectors from the NVWA that we look forward to staying in touch with. Read more

Wilt u ons werk steunen met een donatie? Klik dan hier. | To support us with a donation, please click here.