GoedNieuws/Good News
Sponsored by FOKA Camera store
For all your camera needs
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.
Succesvolle inspectie in Turkije
Een team van EonA/AWF reisde af naar Turkije om zoveel mogelijk slachthuizen te bezoeken. Aanleiding: jaarlijks worden duizenden dieren over lange afstanden vanuit de EU naar Turkije getransporteerd en daar geslacht. Tegen alle verwachting in mochten we bij drie slachthuizen binnen kijken. Bij een van de slachthuizen was de dierenarts bereid om direct een aantal verbeteringen door te voeren:
  1. het dichten van de opening aan de zijkant van de schuin aflopende goot waardoor de runderen het slachthuis worden ingeleid, zodat zij er niet langer met hun poten in kunnen blijven haken en uitglijden
  2. het verkleinen van het contrast tussen het heldere licht buiten de goot en het donker binnen. Door het contrast raken de runderen in paniek en weigeren om verder te lopen, wat ertoe leidt dat medewerkers de dieren slaan.
Dit is slechts een kleine stap voorwaarts. De omstandigheden binnen de slachthuizen die we bezochten waren zeer ernstig. Er is in Turkije nog veel werk te verrichten. Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van vrijwilliger Asalet en enkele lokale contacten, waaronder een dierenarts. We zullen ook gaan samenwerken met de Turkse Partij voor de Dieren.
 
Succesful investigation in Turkey
Last week a team from EonA/AWF visited as many cattle slaughterhouses as possible in Turkey as thousands of EU animals are regularly trucked on very long journeys to be slaughtered there. We did not think we would have much luck getting in but in the end 3 plants accepted us. At one of the plants, the vet was willing to make two improvements immediately:
  1. close an opening on the side wall of the chute to finally stop bulls from getting their legs caught and slipping, something we saw happening to almost every bull
  2. installing more light inside the plant to reduce the contrast between the bright light outside the chute and the much darker inside of the plant. The contrast now is so great that it causes bulls to panic and to refuse to walk forward, which leads to the workers beating them.
This is only a small step forward. The situation inside the cattle slaughterhouses we visited was very disturbing. There is much more work to do in Turkey. Fortunately we have our volunteer Asalet and some local contacts, including a well-known veterinarian that are helping. We will also be cooperating with the Turkish Political Party for Animals.
Eyes on Animals spreekt over kippenwelzijn op EU congres in Dublin
Op 29 mei was Eyes on Animals aanwezig bij een EU congres in Dublin waar gesproken werd over Europese regelgeving ter bescherming van dieren tijdens transport. Daar presenteerden we onze bevindingen aangaande welzijnproblemen van kippen tijdens transport evenals mogelijke oplossingen hiervoor.We lieten foto’s en korte video’s zien die aantonen dat het ontwerp van kratten waarin leghennen en vleeskuikens worden vervoerd niet voldoen aan de EU 1/2005 wetgeving. Ook gaven we voorbeelden hoe het ontwerp verbeterd kan worden en spraken over de werkgroep die we hebben opgericht in de Benelux met verschillende aandeelhouders die openstaan voor het ondernemen van actie op dit gebied.
Lees meer
 
Eyes on Animals speaks about chicken welfare at EU Congress in Dublin
On the 29th of May, Eyes on Animals was present at an EU congress in Dublin about EC legislation protecting animals during transport. There we presented our findings on chicken-welfare problems during transport. We showed photos and short videos illustrating how the design of the transport containers for layers and broilers were often not within the scope of the EC 1/2005 requirements. We also gave examples of how improvements to the design could be put into place, and talked about the workgroup we had formed in Benelux with various stakeholders open to the idea of taking action.
Read more
Training van Bulgaarse politie en veterinair inspecteurs
Op 21 en 22 mei hebben Eyes on Animals en de Animal Welfare Foundation, samen met inspecteurs van de Mobiele Eenheid uit Slovenië, een training gegeven aan honderd Bulgaarse inspecteurs van officiële instanties (veeartsen) en agenten van de verkeerspolitie. De training ging over de EU wetgeving betreffende de bescherming van dieren tijdens transport. De eerste dag gaven we een theorietraining, de tweede dag een praktijktraining.

Collega’s van het Bulgaarse Ministerie hadden certificaten voorbereid die we na afloop van de training aan de deelnemers uitreikten. We hopen dat de ervaring met het inspecteren van veetransporten en de technische aspecten ervan de deelnemers zelfzekerder maakt tijdens toekomstige inspecties.
 
Training of Bulgarian police and veterinarian inspectors
On the 21st and 22nd of May, Eyes on Animals and the Animal Welfare Foundation, together with animal-transport inspectors from the Mobile Unit from Slovenia, gave a training to 100 Bulgarian official inspectors and road police on the EU legislative requirements concerning the protection of animals during transport. The first day was a theory training, the second day a practical training.

Colleagues from the Bulgarian Ministry prepared certificates for us to hand out to each participant at the end of the training. We hope that having this practical experience and getting close-up to the different technical parts of the livestock trucks, the participants will feel confident during their future inspections.
Wilt u ons werk steunen met een donatie? Klik dan hier. | To support us with a donation, please click here.