GoedNieuws | Good News
This GoedNieuws is sponsored by the Amsterdam House Hotel.
Planning a visit to the beautiful city of Amsterdam? Make sure to book a room at this charming hotel, run by a woman who supports Eyes on Animals. Make a reservation via their website: www.amsterdamhouse.com
 
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.

 
Binnenkort politietrainingen in Bulgarije!
 
Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation zullen binnenkort aan 150 Bulgaarse dierenartsen en agenten van de snelwegpolitie een training geven over de EU regelgeving ter bescherming van dieren tijdens transport. De plaatsvervangend minister van Landbouw zal de openingsspeech verzorgen.
De tweedaagse training vindt plaats in mei en zal bestaan uit een theoriedag en een praktijkdag. Tijdens de praktijkdag zullen steekproefsgewijs trucks met levende dieren  van de weg worden gehaald, gecontroleerd en indien nodig beboet.
Onze nieuwe vrijwilligster Alina, afkomstig uit Bulgarije, is momenteel in Amsterdam om ons te helpen met het vertalen van het trainingsmateriaal. Zij zal ook helpen met vertalen tijdens de training en tijdens toekomstige inspecties in Bulgarije. Alina heeft een Masteropleiding Diergedragskunde afgerond aan de universiteit van Edinburgh en wil ons in haar vrije tijd graag helpen. Het Amsterdam House Hotel was zo vriendelijk om haar onderdak te verschaffen tijdens haar verblijf in Amsterdam.
 
 
 
 
 
 
 
 
Police trainings soon in Bulgaria!
 
 
Eyes on Animals and Animal Welfare Foundation will soon train 150 highway police officers and official veterinarians in Bulgaria on the EU legislation protecting animals during transport. The Deputy Minister of Agriculture will attend to give the opening speech.
The 2-day training will take place in May and will involve 1 full- day theory, and 1 full- day practical when animal trucks will be randomly pulled off the road, controlled and if necessary fined. A new volunteer, a lovely Bulgarian woman named Alina, is currently in Amsterdam to help us translate all of our police training material into Bulgarian. She will also assist with translation during the training and future investigations in Bulgaria. Alina has a Masters of Science in Animal Behaviour from the University of Edinburgh and is eager to help us during her free-time. Amsterdam House Hotel was so kind to provide Alina with accomodation during her working-stay in Amsterdam.

Litouwen stopt de export van dieren naar Turkije vanwege 'dierenwelzijnsproblemen'
 
Litouwen staat de export van levend vee naar Turkije niet langer toe vanwege 'MKZ en dierenwelzijnsproblemen'. We kwamen hier recent achter via een rapport van de Food en Veterinary Office (FVO) in Brussel. Het besluit bleek al in november 2011 te zijn genomen, maar de autoriteiten hadden Eyes on Animals hierover niet ge├»nformeerd. Met veel van de door ons in 2011 ge├»nspecteerde veetrucks uit Litouwen bleek inderdaad van alles mis te zijn. We stuurden herhaaldelijk rapporten naar de Litouwse autoriteiten om hen te wijzen op het dierenleed waarvan wij getuige waren aan de grens.  Hierop ontvingen we altijd uitgebreid en beleefd antwoord, maar we wisten niet dat zij het besluit hadden genomen de export van levende dieren te verbieden! Dat verklaart waarom we in 2012 op de route naar Turkije geen dieren meer tegenkwamen uit Litouwen. Ons werk leidt wel degelijk tot resultaat!
 
 
 
 
 
 
 
Lithuania stops export to Turkey due to 'animal-welfare' problems
 
 
Lithuania stopped permitting the export of live animals to Turkey due to 'MKZ and animal welfare problems'. We found out about this in a recent FVO report from Brussels. The decision was already taken in November 2011 but the authorities did not inform us! Many of the animal trucks coming from Lithuania that we reported on in early 2011 were indeed very bad, with filthy conditions inside. We sent dozens of reports to the Lithuanian authorities to show them the animal-suffering we witnessed at the border. We always received lengthy and polite replies, but did not know that they took the decision to forbid the export! Indeed in 2012 we did not see any animals from Lithuania on this route. Our work is having a serious impact!

Gesloten veewagens in Nederland in de ban
 
In het najaar publiceerde Eyes on Animals een gedetailleerd rapport over de toename van gesloten veetrucks op de weg (zie de foto, genomen door KAALE) en het feit dat dit in strijd is met de wet omdat het bij deze trucks tijdens het transport niet mogelijk is toegang te krijgen tot de dieren. De gesloten trucks zijn voorzien van ventilatie en air conditioning, maar noch een inspecteur, noch de bestuurder van de truck kunnen van buitenaf controleren hoe het met de dieren gesteld is. Stel dat het ventilatiesysteem faalt, dan kan niet worden overgegaan op natuurlijke ventilatie en zullen de dieren stikken. Dit gebeurde twee jaar geleden al eens bij een transport met 300 varkens van Nederland naar Spanje.
Samen met een vrachtwagenchauffeur die onze zorg deelt, sprak Eyes on Animals twee maal met de Nederlandse autoriteiten over dit probleem. Op 4 april informeerden zij ons dat zij onze zorgen nu begrijpen en het met ons eens zijn. Momenteel onderzoeken zij hoe zij het gebruik van gesloten trucks voor veetransport een halt kunnen toeroepen. We ontvingen ook bericht van een producent van veetrucks dat zij vanwege onze bezwaren besloten hebben de zijkant van de gesloten trucks van toegangsdeuren te voorzien.  
 
Klik hier om ons rapport over de gesloten veewagens te lezen. Een samenvatting van onze succesvolle bijeenkomst met de Nederlandse autoriteiten vind je hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putting a halt to closed livestock-trucks in Holland
 
In the fall, Eyes on Animals published a detailed report over the increasing number of closed livestock trucks on the road (see photo, taken by KAALE) and the violation that they do not provide access to animals during transport, an EU requirement. Inside there is forced ventilation or air conditioning, but from outside an inspector and even a truck-driver cannot check or access the animals, and should the technical equipment fail, the animals inside suffocate. Two years ago a closed-truck transporting piglets from Holland to Spain had a technical failure and 300 piglets died.
Eyes on Animals, together with a truck driver sharing our concern, held two meetings with the Dutch authorities about this. On April 4th, 2013 they informed us that they now fully understand our concerns and agree with us. They are investigating how they can put a halt on these trucks being approved. We also received news from one of the bodyshops that build livestock trucks, that they are now installing access doors on the side of their trucks, due to our complaints.
 
To read our report on the importance of access, please click here. To read a summary of our successful meeting with the Dutch authorities, click here.

Om ons te steunen met een donatie, klik hier. | To support us by giving a donation, please click here.