GoedNieuws/Good News
Gesponsord door Lawless & Lotski  | Sponsored by Lawless & Lotski
Graphic Design / WebDesign / Motion Graphics & Brand development
www.lawlesslotski.nl
 
 
 
 
 
Kippen krijgen een stem tijdens aankomend EU congress over handhaving!
Ons in 2012 verschenen rapport 'Cracks in the Crates' dat een samenvatting geeft van onze inspecties tijdens kippentransporten en waarin we suggesties doen voor concrete verbeteringen die nodig zijn om het lijden te verminderen, heeft ertoe geleid dat media, ambtenaren en zelfs de pluimvee-industrie met ons wilden praten.  De EU heeft ons nu gevraagd om onze bevindingen te presenteren tijdens een congres over handhaving van dierenwelzijn dat plaatsvindt op 29 mei in Dublin. Tweehonderd mensen uit de pluimvee-industrie en beleidsmedewerkers  
van alle lidstaten van de EU zullen dit congres bijwonen. Vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en pluimvee-industrie zijn ook uitgenodigd om aan te geven welke acties zij hebben ondernomen sinds EonA hen heeft gewezen op het ernstige dierenleed. Onze aanwezigheid op dit congres is een geweldige kans om de kippen eindelijk een stem te geven!
 
Bekijk hier het filmpje dat we maakten van overtredingen tijdens het transport van kippen. Klik hier om ons rapport te lezen.
 
 
 
 
 
 
 
Chickens get a voice at upcoming EU congress on Enforcement!
Our 2012 report “Cracks in the Crates”, summarizing our investigations of poultry transports and suggesting what concrete improvements are needed to reduce the suffering, resulted in media, Dutch officials and even industry players asking to meet with us. Now the EU has asked for Eyes on Animals to give a speech on our findings at the upcoming congress on Animal Welfare Enforcement, to be held in Dublin on May 29th. Two hundred people from industry and Chief Veterinary Officers from all Member States in the EU will be attending. The Dutch officials and industry will also be invited to present what actions they have taken since EoA alerted them of this serious suffering.
This congress will be a great opportunity to finally give chickens a voice!
 
To view the short film we made about chicken transport click here. To read our report, clickhere.
 

 
EonA overtuigt een tweede varkens-slachterij om cameratoezicht toe te passen Binnenkort zijn het niet meer alleen onze ogen die registreren hoe binnen slachterijen met varkens wordt omgegaan, maar ook het oog van de camera! Omdat het een lange weg is om ervoor te zorgen dat de wet videotoezicht binnen slachterijen verplicht stelt, en we zo lang niet kunnen wachten, heeft Eyes on Animals zich ingezet om slachthuizen ervan te overtuigen zelf het initiatief te nemen. Na slachterij Westfort in Gorinchem, is nu ook Compaxo in Zevenaar overstag gegaan.
 
Studies laten zien dat medewerkers wanneer zij zich ervan bewust zijn dat hun handelen wordt geregistreerd, zij met meer beleid met de dieren omgaan en dat gewonde dieren worden geholpen. Dr. Temple Grandin, een wereldberoemde diergedragsdeskundige en dierenwelzijnsinspecteur bij slachthuizen in de VS, zegt dat cameratoezicht het beste middel is om dierenleed te verminderen en de omgang met de dieren te verbeteren.
 
 
 
 
 
 
EonA convinces another pig slaugther-house to install video surveillance Soon it won´t just be our eyes watching on the handling of pigs being slaughtered, but the eyes of a videocamera! Since it takes too long to get legislation passed requiring slaughterhouses to have video surveillance of its workers when handling live animals, Eyes on Animals has been busy convincing slaughterhouses of taking on this initiative themselves. After Westfort slaughterhouse in Gorinchem, Compaxo in Zevenaar is the second slaughterhouse that agreed with us to do this. They are right now, as I write, installing video surveillance in their plant. Studies have shown that the handling of animals is much calmer, and injured animals are given help, when workers know that their actions are being recorded. Dr. Temple Grandin, world-known animal behaviourist and welfare-inspector at slaughterhouses in the US says that it is the best way to reduce cruelty to animals and improve handling.
 

 
EonA traint 30 Hongaarse chauffeurs
Zolang het transport van dieren over lange afstanden legaal is en plaatsvindt, ziet Eyes on Animals het als haar taak om erop toe te zien dat tijdens het transport ten minste rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren.
Begin januari gaven we daarom een 'welzijnsworkshop' aan 30 Hongaarse vrachtwagenchauffeurs die vaak dieren transporteren naar Turkije. De workshop bestond uit een theoretisch deel en een praktisch deel. In het praktische deel leerden zij onder andere hoe de vloer te voorzien van voldoende ligstro. Op deze manier hoopt EonA ervoor te zorgen dat ten minste sommige dieren tijdens transport te maken krijgen met goed opgeleide professionals die hebben geleerd goed voor de dieren te zorgen.Lees meer ...
 

Wilt u doneren? Klik HIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EonA gives a welfare-workshop to 30 Hungarian truck-drivers
As long as the long-distance transport of animals is legal and taking place, Eyes on Animals sees it as their duty to take steps to at least ensure that the welfare of animals in transit be protected. In early January we gave a “Welfare Workshop” to 30 Hungarian livestock truck-drivers that often transport animals to Turkey. The workshop had a theoretical and practical part, which involved them learning to put enough bedding down, among many other things.  Now at least some animals in transit will be handled by educated professionals who have been trained to care. Read more ...