GoedNieuws/Good News
Gesponsord door LawlessLotski  - Graphic Design/ WebDesign/Motion Graphics & Brand development- 'Lekker brutaal en gewaagd, steeds scherp met gevoel voor stijl.'
www.lawlesslotski.nl
 
Sponsored by LawlessLotski – Graphic Design/Web Design/ Motion Graphics & Brand development
 
Een handjevol mensen hebben (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichter' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateuren, sponsoren) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.
 
 
 
 
 
Bulgaarse grensinspectie controleert streng op het uitladen en -rusten van de dieren aan de Turkse grens alvorens hen Turkije in te sturen Het is EonA en AWF  gelukt samen met de Bulgaarse autoriteiten erop toe te zien dat alle veetransportdieren die (op weg naar Turkije) reeds 29 uur onderweg zijn uit te laden. Deze dieren worden in de nabijgelegen stal herbergt, die voorzien is van vers hooi en water alvorens hen het risicovolle Niemandsland in te sturen.... lees meer.
 
Respectvolle omgang met veetransportdieren door chauffeurs Na druk van EonA is het werk van de diverse veetransportbedrijven verbeterd; tijdens de wettelijk verplichte rustpauze voorzagen de chauffeurs de runderen van hooi en zagen we nieuwe, solide tussenschotten in de trucks van Klompjan. De chauffeurs van Keus en Mollink voorzagen de dieren dit keer van grote hoeveelheden vers hooi. Ook lijkt het erop dat schaaptransporten met nog maar 3 etages worden toegelaten. Lees verder...
 
 
 
 
 
 
Bulgarian border inspectors unloading animals for rest and feed before letting them in to Turkey. Eyes on Animals together with the Animal Welfare Foundation succeeded in convincing the Bulgarian border authorities to force livestock truck drivers that have been carrying animals for almost the EU maximum time limit (29hrs), to unload their animals at an EU control post nearby before allowing them past the border and into Turkey. The animals are brought to the nearby stable where they are given feed, water, bedding and rest for 24 hours. Read more…
 
Truck drivers at the border starting to show better care towards their animals After media exposure, letters of complaints and holding meetings with the bosses, the truck drivers of several transport companies are starting to show better treatment towards the animals on board. The truck drivers from Keus en Mollink were observed in Turkey this time giving large quantities of fresh hay to their cattle on board. It also looks like that sheeptransports are improved; only those with 3 floors are being allowed.  Read more
 

 
Werken aan een goede relatie met het Turkse Ministerie van Landbouw Vanaf het begin van onze inspecties aan de Turkse grens hebben wij onze rapportages ook naar het Turkse Ministerie van Landbouw gestuurd. Tijdens onze controle aan de Turkse grens nodigde men ons uit om ons te bedanken voor het melden van de hevige problemen die we aldaar constateerden. Men liet ons weten welke stappen genomen worden om deze wanstaltige praktijken in de nabije toekomst te voorkomen. Lees meer... Of bekijk HIER de korte documentaire op het ARD.
 
 
 
 
 
 
Building a positive relationship with the Turkish Ministry authorities Since the very beginning of our inspections at the EU/Turkey border we have been sending our reports to the Turkish Ministry of Agriculture. During our last visit, in February, EonA and AWF were invited to meet with 4 officials from the Turkish Ministry. During this meeting they thanked us for alerting them to the seriousness of the welfare problems at the border. They also informed us of what steps they have taken and are going to take to put an end to the serious suffering. Click here to read more or click HERE to watch a short documentary about it on German television.
 

 
Training Hongaarse chauffeurs i.o.v. Keus & Mollink Vanwege problemen in het verleden, en omdat dit bedrijf veel dieren naar Turkije transporteert, werd Eyes on Animals ingehuurd om een training te geven aan 20 van hun Hongaarse chauffeurs om hen te helpen met het verbeteren van hun professionaliteit en kennis op het gebied van dierenwelzijn. Magazine 'Boerderij' heeft hierover gepubliceerd.... klik hier!
 
Veetransporteur Herman Klompjan (directeur van Klompjan Transport) was ons zeer behulpzaam bij het praktische gedeelte van de training. Dankzij zijn goede reputatie en 30 jaar werkervaring binnen de veetransportsector waren wij aangenaam verrast door de buitengewone aandacht van de chauffeurs; men stelde vele vragen en er werd druk gediscussieerd over verschillende thema's. Lees verder...
 
 
 
 
 
 
 
Eyes on Animals gives a welfare-workshop to 20 Hungarian truck drivers from Keus en Mollink Due to welfare problems in the past, and because this Dutch/German transport company exports a lot of animals to Turkey, we were hired to train 20 of their Hungarian truck drivers to improve their professionalism and knowledge in regards to correct handling during transport. The Dutch magazine Het Boerderij reported on this...click here!
 
We were grateful to Herman Klompjan (director of Klompjan Transport) who assisted with the practical component of the training. Thanks partly to his good reputation and 30 year experience  working with large farm animals, and our knowledge of the situation at the border, the drivers took this workshop extra seriously and asked a lot of questions. We have faith these trainings will make a difference- animals may still be transported but will at least receive adequate water, feed, space, clean bedding and care. Read more
 

 
Vrachtauto met zwangere schapen onderschept! In januari maakte onze vrijwilliger aan de  Turkse grens melding van een volgeladen truck met zwangere schapen en veel pasgeboren lammetjes. Het gros was stervende of al dood. Direct hebben we foto's en een officiële klacht naar de Bulgaarse en EU autoriteiten gestuurd. Hun antwoord liet niet lang op zich wachten; Bulgaarse inspecteurs namen de truck in beslag, de dierenarts die dit transport goedkeurde, is bestraft en het betrokken veetransportbedrijf is bekeurd. Maar er is nog meer; de verzamelplaats waar deze dieren vandaan komen, is nu tijdelijk gesloten. Klagen helpt zeker!
 
 
 
EonA grijpt fraudeurs bij de kladden EonA en AWF maken melding van fraude bij diverse transportbedrijven; men beweert dat de dieren bij twee Bulgaarse controleposten uitgeladen zijn. In werkelijkheid zijn deze posten gesloten. Met klem hebben wij de Bulgaarse autoriteiten gevraagd de EU hierover in te lichten en deze posten van de EU lijst te halen. Aldus geschiedde. De betrokken transportbedrijven zijn reeds beboet. Lees verder...
 
 
 
 
 
Livestock truck with pregnant sheep penalized! In January our Turkish EonA/AWF volunteer at the border observed a livestock truck loaded with very pregnant sheep and new-born lambs. Some of the animals had already died. We immediately informed the Bulgarian authorities and European Commission. Not much later we received a reply that the Bulgarian officials confiscated the truck, punished the veterinarian who approved of this consignment and fined the transport company. As well, the collecting station where these pregnant sheep came from has been temporarily closed. The EonA/AWF complaints and quick action are having an impact! Read more…
 
EonA stops massive fraud EonA, together with AWF, exposed massive fraud committed by various EU transport companies bringing animals to Turkey. These companies were claiming to unload and rest animals for 24hrs at two official control posts in Bulgaria, but in reality these control posts were closed. After writing many letters and making many phone calls to the EU and Bulgarian authorities, these two control posts were finally removed from the list. Some of the transport companies are now being penalized for never having given the animals rest. Read more