Als je deze e-mail niet kunt lezen, klik dan hier

 

G+FBLITWYT
Eyes on Animals Goed Nieuwsbrief

september 2014

Eyes on Animals is voor haar werk afhankelijk van donaties. Vind je dat wij belangrijk werk doen? Steun ons dan en word donateur!

Yvette ten Brink heeft Eyes on Animals gesponsord door gratis de reclameposter te ontwerpen waarmee we hebben meegedaan aan de NRC Charity Awards.

 

I-vet vormgeving is in te schakelen voor ontwerp van logo's, huisstijlen, (digitale) flyers, posters, advertenties, stickers en de opmaak van tijdschriften, flyers en boekjes.


Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation organiseren tweedaags seminar in Istanbul voor veeartsen en slachthuispersoneel

Vanwege de ernstige welzijnsproblemen die we constateerden in veel slachthuizen die we inspecteerden in Turkije, hebben we besloten om een tweedaagse workshop te organiseren voor Turkse  veeartsen en slachthuispersoneel. Doel van de workshop is om het dierenleed in de slachthuizen te verminderen.

De workshop vindt plaats op 25 en 26 oktober aan de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Istanbul. De decaan van deze faculteit zal samen met een hooggewaardeerde professor van de faculteit het openingswoord verzorgen. Dr. Eser uit Duitsland, een ervaren docent op het gebied van ‘humane slacht’, zal de deelnemers leren hoe zij bij de slacht te werk moeten gaan om het lijden bij de dieren tot een minimum te beperken. EonA zal samen met AWF de huidige problemen schetsen en praktische oplossingen presenteren die voor het gemiddelde Turkse slachthuis betaalbaar zouden moeten zijn. Een Belgische wetenschapper zal toelichten dat dierenwelzijn van directe invloed is op de kwaliteit van het vlees, om aan te geven dat het negeren van dierenwelzijn ook ten koste gaat van de bedrijfswinst. Een ambtenaar van het Turkse ministerie van landbouw zal aanwezig zijn om de aanwezigen te waarschuwen voor de op handen zijnde nieuwe wetgeving op het gebied van ‘welzijn tijdens de slacht’.

Verschillende producenten van ‘verantwoorde’ slachthuisapparatuur zullen ook aanwezig zijn. Onze hoop is dat de slachthuizen bereid zullen zijn om apparatuur aan te schaffen die het overbodig maakt om de dieren levend ondersteboven aan een ketting rond het been op te takelen, iets wat nu nog in de meeste Turkse slachthuizen gedaan wordt. Een Nederlands bedrijf dat boeren traint in ‘diervriendelijk veehouden’ heeft voor het seminar tien boeken gedoneerd, in het Turks, op het gebied van diergedrag.

Het seminar vergt veel voorbereidingstijd, maar we denken dat een dergelijk educatief evenement een vitale stap is om de slachthuizen aan te zetten tot het veranderen van oude gewoonten.
 

Eyes on Animals helpt dierenleed in Nederlandse slachthuizen te verminderen

Eyes on Animals is ook in Nederland bezig geweest om te proberen verbeteringen aan te brengen in het welzijn van dieren die naar de slacht gaan. Samen met een gerespecteerde wetenschapper op het gebied van dierenwelzijn die werkzaam is bij de Wageningen Universiteit, hebben we inspecties uitgevoerd bij twee grote Nederlandse varkensslachterijen en hen geadviseerd welke stappen zij binnen hun slachthuizen kunnen nemen om het dierenleed te verminderen.

Zo adviseerden we om elektrische prikstokken te vervangen door instrumenten die niet zoveel pijn veroorzaken, om graan te strooien in de wachtruimtes ter vermindering van stress en om gevechten tussen dieren te voorkomen, om schaduwen en reflecties te verminderen die de dieren doen aarzelen of in paniek brengen, om lawaai te reduceren, en om te voorkomen dat automatische deuren de dieren opjagen of angstig  maken. Van een van de slachthuizen hebben we al een bevestiging ontvangen dat zij onze aanbevelingen zullen opvolgen. De wetenschapper van Wageningen Universiteit zal ons in oktober opnieuw vergezellen naar een derde varkensslachthuis dat om advies heeft gevraagd.

Hoewel we hiermee geen dieren van de dood redden, kunnen we er op deze manier wel voor zorgen dat de 10.000 dieren die per dag in deze slachthuizen worden geslacht een stuk minder hoeven te lijden. 

Nederlandse overheid houdt zich aan belofte wat betreft aanscherping controles op pluimveetransporten

In 2013 kondigde de Nederlandse overheid, na herhaaldelijk alarmerende rapporten van ons te hebben ontvangen en verschillende gesprekken met ons te hebben gevoerd, eindelijk aan dat zij de controles op pluimveetransporten - met name die over lange afstanden - zou aanscherpen. Zij heeft zich aan deze belofte gehouden en liet ons onlangs weten dat een steekproefcontrole van 39 pluimveetransporten heeft geleid tot een voorstel voor de volgende maatregelen:
- meer inspecties op het moment van het vangen van de dieren (dus op de boerderij)
- het ondernemen van actie wanneer wordt geconstateerd dat kratten kapot zijn / mankementen vertonen
 - controle op de beschikbaarheid van water en voedsel voor pluimvee dat over een langere afstand wordt getransporteerd en op de deugdelijkheid van de daarvoor gehanteerde systemen

Het ministerie van Economische Zaken overweegt tevens om GPS systemen en automatische ventilatiesystemen voor alle pluimveetransporten verplicht te stellen en om het ontwerp van de gebruikte kratten te verbeteren.

Dit is een goed voorbeeld van hoe ons aanhoudende rapporteren en lobbyen de autoriteiten daadwerkelijk wakker kan schudden en kan leiden tot structurele maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren.


Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier