Als je deze e-mail niet kunt lezen, klik dan hier

 

G+FBLITWYT
Eyes on Animals Goed Nieuwsbrief

juli 2014

Deze Goed Nieuwsbrief is gesponsord door:

Foka Superstore – dé specialist in fotografie, televisie en audio


Verdere vooruitgang in poging diertransporten te verbeteren

Een jaar na publicatie van ons rapport ‘The importance of access during transport’ en na het regelmatig voeren van gesprekken met de Nederlandse autoriteiten, veetransportbedrijven en bedrijven die veewagens bouwen, beginnen we eindelijk resultaten te zien! De Nederlandse autoriteiten hebben ons laten weten dat zij zijn begonnen met het consulteren van de autoriteiten van alle EU lidstaten met als doel om binnen de EU tot één standaard te komen wat betreft de eisen aan veewagens als het gaat om adequate toegang tot de dieren tijdens transport. Ze zullen ons op de hoogte houden van de uitkomsten hiervan. Verder blijft Eyes on Animals berichten ontvangen van bedrijven die onze aanbevelingen serieus nemen. Twee voorbeelden zijn de transportbedrijven van Rinus van Beers en Paul Raaijmakers

Meer en meer kippenvangers in Nederland getraind in een diervriendelijker werkwijze

Vorig jaar september hebben we contact opgenomen met alle kippenvang bedrijven in Nederland en hen gevraagd tijd en geld te investeren in het trainen van hun medewerkers. Aanleiding was het schokkende aantal ernstig gewonde dieren dat we tijdens inspecties aantroffen. Sindsdien voeren we regelmatig overleg met de industrie en de autoriteiten over deze kwestie en zijn we ook in contact met een instelling die mensen traint die werkzaam zijn in de voedingsindustrie. Het is voor kippenvangers wettelijk niet verplicht om een training te volgen hoe rekening te houden met dierenwelzijn, maar dankzij de voortdurende druk die wij uitoefenen, heeft er recent een vijfde training plaatsgevonden. Deze keer werd de training georganiseerd op verzoek van een kippenvang bedrijf samen met een slachthuis dat zich had beklaagd over de vele verwondingen bij de kippen die bij hun worden afgeleverd.  

We zullen dit project voortzetten  om ervoor te zorgen dat een goede omgang met gevogelte serieus genomen wordt. We willen bereiken dat kippenvangen wordt gezien als iets dat professioneel en zorgvuldig moet worden uitgevoerd en niet meer als iets waarbij onervaren en slecht betaalde krachten zomaar hun gang mogen gaan!

Jumbo stopt met import paardenvlees van berucht Argentijns slachthuis Lamar

Op 11 juni heeft Eyes on Animals een ontmoeting gehad met de mvo-manager van Jumbo. We bespraken de omstandigheden van het vervoer en de slacht van paarden in Noord-, Midden-en Zuid-Amerika, die onlangs na onderzoek door Eyes on Animals, TSB Zurich, en AA USA samen met 3 andere dierenwelzijnsorganisaties werden onthuld. Nadat Eyes on Animals in maart via Tros Radar de verontrustende misstanden naar buiten bracht, is een auditteam van Jumbo zelf voor inspectie afgereisd naar de slachthuizen in Argentinië en Uruguay van wie zij paardenvlees afnemen. Dit bezoek resulteerde erin dat Jumbo per direct de samenwerking heeft beëindigd met het Argentijnse slachthuis Lamar, waar zij ook zelf ernstige misstanden aantroffen. Jumbo heeft de andere slachthuizen opgedragen om voor september 2014 een aantal verbeteringen door te voeren. Doen zij dit niet, dan zal Jumbo ook de samenwerking met deze slachthuizen beëindigen. In oktober, nadat Jumbo is teruggekeerd van een follow-up-inspectie in Argentinië en Uruguay, zullen Eyes on Animals en Jumbo opnieuw om tafel gaan zitten.

Jumbo wil komend jaar het voortouw nemen om via het internationale certificeringssysteem Global GAP (Good Agricultural Practice) criteria te introduceren voor het transport en de slacht van paarden. Lees hierover meer op onze website.

Kansen voor modernisering Turkse slachthuizen

Eyes on Animals is niet in staat om het slachten van dieren tegen te houden, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het lijden van de dieren tijdens de slacht sterk wordt verminderd. We proberen de dierenwelzijnsproblemen tijdens de slacht op allerlei manieren aan te pakken. Een van de strategieën is dat we bedrijven die slachthuisapparatuur maken en daarbij rekening houden met dierenwelzijn in contact brengen met de Turkse slachthuizen die we hebben bezocht. We hebben onderzocht welke bedrijven er zijn en gekeken welke in positieve zin opvallen, omdat zij dierenwelzijn serieus nemen en kennis hebben van hun materialen. Deze bedrijven hebben we de problemen laten zien waarvan wij getuige waren in de Turkse slachthuizen. Vervolgens hebben we hen om hulp gevraagd. Zo hebben we in april een ontmoeting georganiseerd tussen een Belgische leverancier van slachthuisapparatuur en een Turks slachthuis en onlangs heeft een Nederlandse leverancier een bezoek gebracht aan twee andere Turkse slachthuizen. De leveranciers geven de slachthuizen advies en uitleg over hoe beter om te gaan met de dieren en wat de voordelen zijn van het werken met gedegen apparatuur.

We realiseren ons dat we hiermee geen dierenlevens redden, maar we hopen dat jullie begrijpen dat we er met deze strategie wel voor kunnen zorgen dat de standaard voor dierenwelzijn binnen de Turkse slachthuizen verbetert. Als we het omhoog takelen van levende dieren aan kettingen om hun benen kunnen uitbannen, dan hebben we al veel bereikt.

Wil je ons werk steunen?

Klik dan hier en lees hoe je ons kunt helpen

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier